0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

​Stora förändringar på bränslemarknaden

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden maj 2016:

Flera nordiska kärnkraftverk avstängda för revision
Kärnkraftens revisionsperiod är nu i full gång och 5 av 13 nordiska reaktorer är ur drift. Kärnkraften körs därmed på 64 procent av installerad effekt. Branschen avvaktar nu beslut om effektskatten som väntas de närmaste veckorna. Det beslutet kommer att få en avgörande betydelse för om den svenska kärnkraften kan drivas vidare efter 2020. Det finns en majoritet i riksdagen för att sänka eller slopa effektskatten. De fyra allianspartierna och SD är för en sänkning, V och MP emot medan S inte avslöjat sin position.

Billigare utsläppsrätter
Efter en tillfällig topp sjunker nu åter priserna på utsläppsrätter. Efter att ha kostat 7 euro/ton den 27 april är priset nu nere i 5,7 euro/ton. De snabba kortsiktiga svängningarna beror bland annat på bränsleprisförändringar. Vidare har antalet utauktionerade rätter ökat, vilket satt press nedåt på priserna. Det finns nu flera politiska förslag både på nationell och EU-nivå för att ändra prissättningen på utsläppsrätter. Enligt uppgift har Tyskland argumenterat för ett prisgolv för att priset inte ska kunna tillåtas sjunka för mycket. Frankrike driver sedan tidigare ett sådant förslag.

Parallellt har svenske EU-parlamentarikern Fredrik Federley föreslagit ett nytt system för att undvika att koldioxidintensiv europeisk industri flyttar sin verksamhet utanför Europa. I dag finns bara två kategorier, men Federley föreslår en stegvis indelning där industrin tilldelas rättigheter utifrån hur konkurrensutsatt den är internationellt. Avsikten är att mer konkurrensutsatta industrier får högre tilldelning än de som har mindre internationell konkurrens.

Vindkraftutbyggnaden halveras medan solenergi expanderar globalt
Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har stannat av. Under 2015 byggdes 614,5 MW ny vindkraft, vilket kan jämföras med över 900 MW år 2014 . Nästa år väntas utbyggnaden sjunka ytterligare till 463 MW enligt en färsk prognos från Svensk vindenergi. Sannolikt kommer utbyggnadstakten att vara fortsatt låg kommande år.

Samtidigt är utbyggnadstakten av solenergi rekordhög i hela världen. Under 2015 installerades 50 GW solkraft globalt. I Danmark gör generösa bidragsregler, med stöd på 60 öre/kWh de första tio åren att landet slår utbyggnadsmålen inom stödsystemet med råge. Om bidrag för alla planerade projekt skulle godkännas skulle det leda till mångmiljardkostnader för de danska elanvändarna. Den danska regeringen vill därför riva upp bidragsreglerna snarast.

Olja, gas och kol dyrare
Priserna på brentolja steg med 20 procent i april, för att sedan sjunka lite i inledningen av maj. Kolpriserna steg samtidigt med 10 procent, medan gaspriserna steg i linje med oljepriset. Förslagen att införa ett prisgolv på utsläppsrätter gynnar gas på bekostnad av kol, vilket pressat gaspriserna ytterligare något uppåt.

Prognos för elpriserna
Swecos modell tyder på sjunkande priser de kommande veckorna, till stor del beroende på att snösmältningen fyller på magasinen i vattenkraftverken. För tredje kvartalet spår vi dock priser som ligger över marknaden. För årskontrakt för åren 2017 och 2018 ligger vår modell på upp emot 3 euro/Mwh högre än marknaden. Det indikerar att det kan vara ett bra läge att prissäkra nu.

Är du intresserad av att prenumerera på rapporten i sin helhet? Kontakta Christian Holtz, energimarknadsanalytiker, Sweco, christian.holtz@sweco.se

För ytterligare information kontakta:
Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>