0 av 0 för ""

Swecos rapport Sveriges nya geografi undersöker hur ökat distansarbete kan påverka Sveriges kommuner. Till höger Helena Liljegren, chef samhällsanalys och strategi på Sweco. Foto: Anna W Thorbjörnsson

Publicerad: 2022-03-08

Större tryck på pendlingskommuner och outnyttjade kontorsytor i innerstan – ny rapport från Sweco spår effekter av ökat distansarbete

Enligt kartläggningen kan många kommuner, framför allt nära storstäderna, behöva se över exempelvis barnomsorg, avfallshantering och näringslivsetableringar samtidigt som efterfrågan på storstädernas utbud kan minska. Det visar Swecos rapport Sveriges nya geografi som släpps idag.

Mycket pekar på ett fortsatt intresse för distansarbete även efter pandemin. I rapporten kartlägger Swecos samhällsanalytiker var och hur det ökade distansarbetet kan komma att påverka kommunerna. Pendlingsstäder fylls med hemmajobbare på dagtid – teams-städer* – medan storstäderna tappar lunchande kontorsanställda och förvandlas till snooze-städer**.

Nya förutsättningar för kommuner med många hemmajobbare
I pendlingskommuner såsom Danderyd, Härryda och Vellinge jobbar många inom distansvänliga branscher och där kan distansarbete bli normen. Sweco kallar sådana kommuner för teams-städer. Orten fylls av hemmajobbare dagtid där det tidigare varit ganska tomt.

– När fler vistas i en kommun dagtid påverkas elanvändning, avfallshantering, hur länge barn är på förskola och fritids med mera. Det kan också skapas förutsättningar för olika typer av näringslivsetableringar såsom satellitkontor, restauranger och butiker. Det här är något som kommunerna behöver ta hänsyn till i samhällsplaneringen, säger Helena Liljegren, chef för samhällsanalys och strategi på Sweco.

19 av 29 teams-städer ligger i Stockholmsregionen, fem i Malmöregionen och fyra i Göteborgsregionen. Hammarö i Värmland sticker ut som den enda teams-staden utanför storstadsregionerna.

Topp tio teams-städer i Sverige (fullständiga listor finns i rapporten)

Källa: SCB och Swecos beräkningar
*Teams-städer: Kommuner som har en högre andel invånare sysselsatta inom ”distansvänliga” branscher än på nationell nivå och som har en högre andel utpendlare än 80 procent av alla kommuner.

Färre i storstan på dagtid – påverkan på butiks- och kontorsytor
Enligt Swecos analys kan storstäderna förvänta sig ett tapp dagtid på många kontorsanställda, som fortsätter att jobba hemifrån delar av arbetsveckan. Bland snooze-städerna märks främst Stockholm, Göteborg och Malmö, men också mellanstora städer som Lund, Karlstad, Borlänge och Helsingborg. Älmhult sticker ut som den minsta snooze-kommunen på listan.

– Med minskad arbetsinpendling blir storstadens utbud ”snoozat” och vi kan nog få se en mer varierad efterfrågan på hämtfrukost, lunchträning, shopping och after work. Det här förändrar också hur kontorslokaler nyttjas, och det blir en utmaning för många företag att dimensionera kontoren rätt, säger Helena Liljegren.

Topp tio snooze-städer i Sverige (fullständiga listor finns i rapporten)

Källa: SCB och Swecos beräkningar

**Snooze-städer: Kommunerna har en arbetsmarknad där ”distansvänliga” branscher utgör en större andel än på nationell nivå och som har en högre andel inpendlare än 80 procent av alla kommuner.

Begreppen teams- och snooze-städer är influerade av det amerikanska begreppet zoom-städer, som avser semesterorter med betydande inflyttning på grund av ökat distansarbete. Exempel på svenska zoom-städer är Åre, Båstad, Rättvik och Borgholm.

Ladda ner rapporten Sveriges nya geografi 

Om Sveriges nya geografi
Sveriges nya geografi är en rapport från Sweco som kartlägger och analyserar tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner. I årets upplaga undersöks bland annat hur ökat distansarbete kan påverka kommunerna. Rapporten utkommer årligen sedan 1998.

Sveriges nya geografi 2021 Sweco (1).pdf