0 av 0 för ""

Storsatsning på järnväg i Skåne

Det görs stora satsningar på järnväg i Skåne för att förbättra pendlingsmöjligheterna för invånare i regionen och tillgodose den ökande efterfrågan på godstransporter. Sweco har på kort tid fått tre uppdrag som syftar till att rusta järnvägssystemet för ökad belastning. Kunden är NRC, Nordic Railway Construction Sverige AB.

Sweco har fått uppdraget att ta fram bygghandling när Trafikverket bygger ut Lommabanan. Utbyggnaden ska göra det möjligt att i framtiden köra persontrafik mellan Kävlinge och Arlöv och därmed förbättra pendlingsmöjligheterna i västra Skåne.

I Eslöv är Sweco involverad i att möjliggöra tågbyten för tåg från Marieholmsbanan. I dag är plattformen för kort för att två tåg ska kunna stanna vid plattformen, därför ska plattformen byggas om och förlängas. I Ystad vann Sweco nyligen uppdraget att vara med i arbetet med att förbättra framkomligheten på Österlenbanan, som i dag är högt belastad och känslig för störningar. En förbättrad framkomlighet får trafiken att flyta smidigare samtidigt som störningar och förseningar minskas.

– De här tre projekten är pusselbitar i regionen där vi, tillsammans med NRC, bidrar till ett transportsystem som förenklar människors vardag. De bidrar till såväl stora pendlingsvinster för människorna som bor i regionen som avlastning av det nationella och regionala järnvägsnätet. Det är glädjande att vi är involverade i flera projekt i regionen som tillsammans har en stor påverkan på samhället och det dagliga livet för många människor, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Sweco har bred erfarenhet av järnvägsteknik och i projekten bidrar Sweco med kompetenser inom bland annat bana, el, signal och tele samt väg, miljö, brokonstruktion, gestaltning och tillgänglighet.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Thulin, vd Swecos järnvägsverksamhet, jan.thulin@sweco.se, 010-4845373
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggström@sweco.se, tel: 070-2340366