0 av 0 för ""

Stort fokus på infrastruktur i Sweco Sveriges nya organisation

I juli förvärvade Sweco företaget Vectura och bildade Nordens största arkitekt- och teknikkonsultföretag. För att ytterligare stärka kunderbjudandet förändras nu organisationen i Sweco Sverige. Bland annat bildas tre infrastrukturbolag inom områdena järnväg, anläggning samt trafik och samhälle.

Sweco erbjuder infrastruktur i världsklass via tre renodlade infrastrukturbolag:

  • Sweco Rail ansvarar för tjänster inom järnväg. Vd blir Jan Thulin, nu vice vd och divisionschef på Vectura.
  • Sweco Civil ansvarar för tjänster inom mark och anläggning. Vd blir Johan Dozzi, nu vd för Sweco Infrastructure.
  • Sweco TransportSystem ansvarar för tjänster inom trafik och samhälle. Vd blir Mats Hermansson, nu regionchef för samhällsbyggnad i Stockholm på Sweco.

Andra förändringar som genomförs är bland annat att Sweco samlar sina tjänster inom gestaltande landskapsarkitektur i ett och samma bolag, Sweco Architects. Likaså samlas alla tjänster inom energiområdet i Sweco Energuide. Många av Swecos olika verksamheter växer då Vectura integreras fullt ut i Swecos organisation vid årsskiftet. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2014.

– Vi skapar en organisation som gör att vi nu har det klart starkaste kunderbjudandet på marknaden. Vi har dragit ifrån konkurrenterna och skapat oslagbara förutsättningar att ta oss an både de mindre och medelstora lokala uppdragen men också de riktigt stora uppdragen. Genom att förstärka vart och ett av våra kompetensområden blir vi ännu starkare tillsammans, säger Åsa Bergman, vd Sweco Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Bergman, vd Sweco Sverige, e-post: asa.bergman@sweco.se, tfn: 08-695 64 03

Jan Thulin, vd Sweco Rail, e-post: jan.thulin@sweco.se, tfn: 010-484 53 73

Johan Dozzi, vd Sweco Civil, e-post: johan.dozzi@sweco.se, tfn: 08-695 60 99

Mats Hermansson, vd Sweco TransportSystem, mats.hermansson@sweco.se, tfn: 08-695 65 65

 

Bilden visar, från vänster: Mats Hermansson, Johan Dozzi och Jan Thulin