0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sundbybergs stad utses till Årets Tillväxtkommun 2014

Sundbyberg utmärker sig genom att lyckas kombinera Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande med en närhet till medborgare och näringsliv och utses nu till Årets Tillväxtkommun 2014 av Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco.
 
Sedan 1998 har Arena för Tillväxt tillsammans med konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun. Priset synliggör kommuner som själva skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande. Priset går i år till Sundbybergs stad.

Priset delas ut idag, den 21 augusti kl. 10:00 på KOMMEK, Malmömässan med efterföljande seminarium kl. 10:30 – 11:30.

Juryns motivering
Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva staden i storstadsområdet, som framgångsrikt kombinerar en hög tillväxt med närhet till medborgare och näringsliv. Den starka tillväxten, som bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, kan tydligt kopplas till en långsiktig och hållbar kommunal planering. Staden präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv.

Från sliten industristad till välmående kommun
– Att kommuner har en tydlig och långsiktig strategi är en viktig framgångsfaktor när man tänker tillväxt. Sundbybergs stad ligger i ett område med stark tillväxt, och kommunen har tydligt planerat och verkat för att ta vara på detta, bland annat genom att bygga ut bostäder, skolor och andra delar av den kommunala servicen, säger Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt.

På några decennier har Sundbyberg förvandlats från en sliten industristad till en välmående kommun med ett diversifierat näringsliv, en ung och högutbildad befolkning, ett modernt utseende och attraktiva miljöer för boende och företag.

– Tillväxten i Stockholmsregionen är mycket stark. Att Sundbyberg utses till Årets Tillväxtkommun 2014 och att Stockholms stad fick utmärkelsen 2013 är ett tydligt tecken på det, säger Ulf Johansson, vd för Swecos samhällsanalytiker.

Nyckeltal om Sundbyberg

SundbybergRiksgenomsnitt
Nyföretagande (antal nya företag per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2009-2013)76,5
Andelen högskoleutbildade (minst treårig eftergymnasial examen) av befolkningen > 16-74 år, 2013), procent24,119,3
Nybyggande (antal nybyggda lägenheter och småhus per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2008-2013)8,12,1
Lönesummautveckling (utveckling av den totala lönesumman i kommunen, årsgenomsnitt 2008-2013), procent6,43,3
Sysselsättningsutveckling 2009-2012, procent1,36,7*
Befolkningsutveckling 2010-2013, procent10,32,4
Skattekraftsutveckling 2009-2012, procent

9,3

5,8

 *Den kraftiga sysselsättningsökningen i landet med 6,7 procent är en effekt av att basåret (2009) var ett riktigt krisår.

För ytterligare information, kontakta:
Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt, katrien@arenafortillvaxt.se, 0767-978954
Ulf Johansson, tf vd Sweco Strategy, ulf.johansson@sweco.se, 0703-197827

Sweco Strategy
Sweco Strategy är ett helägt dotterbolag till Sweco och erbjuder tjänster inom analys, utvärdering, utredning och strategi. Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Arena för Tillväxt
Arena för Tillväxt är en plattform för lokalt och regionalt tillväxtarbete och ägs av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>