0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Svenskar skapar miljövänlig miljonstad i Kina

Drygt 20 mil sydöst om Peking håller just nu en helt ny eko-stad på att växa fram. Det är en miljonstad som byggs med ambitionen att bli en av Kinas mest miljövänliga städer. Staden beräknas bli 150 kvadratkilometer stor, på ytan något större än Turin i Italien. De första invånarna kommer att börja flytta in redan nästa år. Bakom stadsplanen för den första delen, ett 30 kvadratkilometer stort område, står planerare, arkitekter, ingenjörer och teknikkonsulter från svenska Sweco.

Den nya staden, som har fått namnet Caofeidian, ligger i Tangshan-regionen i östra delen av Kina. Där det tidigare legat fiskdammar, saltproduktion, oljepumpar och sjöbotten växer nu ett helt samhälle fram med bostäder, torg och vägar på en markgrund som består av sand som hämtats från Stilla Havets botten.

Förebild från svenska städer

I Kina bor cirka 40 procent av befolkningen i urbana miljöer och varje år flyttar 15 miljoner fler människor till städer.  För att klara den massiva urbaniseringen utan de miljöproblem som kan följa i dess spår, byggs det nu nya städer med miljövänlig profil i landet. Det är här den svenska expertisen och kunskapen kommer in. Sweco, som är en av Europas största teknikkonsult- och arkitektföretag, har både kunnandet och erfarenheten som krävdes för att få uppdraget att skapa en ny stad med de kriterier som efterfrågades. Sverige ses ofta som ett föregångsland med klimatsmarta områden som Bo01 i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Med erfarenhet från detta har arkitekter och teknikkonsulter på Sweco efter ett års planerande tagit fram hållbarhetsprinciper och en stadsplan vars ambition är att skapa en av de miljövänligaste städerna i världen.

Den första etappen av planen omfattar 30 kvadratkilometer för 400 000 invånare som ska stå klar år 2020. En detaljplan har i dagsläge tagits fram för 12 kvadratkilometer med bostäder, arbetsplatser, skolor och universitet liksom sport- och rekreationsanläggningar. 

  Stadsplanen för Caofeidian har skapats utifrån platsens förutsättningar och har ett finmaskigt gatunät som underlättar kommunikation och möten. Alla ska ha nära till kollektivtrafik och det ska vara lätt att gå och cykla i staden, säger Jonas Jernberg, en av arkitekterna som i samarbete med projektledaren Ulf Ranhagen och andra medarbetare på Sweco arbetat med Caofeidian-projektet sedan start. För att uppnå en attraktiv och hållbar stad har vi arbetat med helheten. Det innefattar till exempel kvarterens storlek, husens höjd och placering, vatten och grönska och gator som underlättar för transporter.

Kretsloppet – en viktig grund

Den nya eko-staden ska vara koldioxidneutral och målet är att energikonsumtionen inte bara ska hållas nere utan även att delar av staden ska generera ett överskott av energi.

95 procent av energikällorna i Caofeidian föreslås vara förnyelsebara och ett mycket avancerat kretsloppssystem ska användas där i princip allting i staden återvinns. I detta kretsloppssystem samordnas resursflöden av vatten, avfall och energi där exempelvis slammet från avloppsreningsverk och organiskt avfall förvandlas till biogas och avloppsvatten från disk och tvätt används för att bevattna jordbruket efter rening. Det effektiva kretsloppssytemet blir ekostadens grund.

Sweco har arbetat i Kina under de senaste 10 åren och har utvecklat flera städer och samhällen med stark ekologisk profil där Caofeidian är Swecos största uppdrag inom detta område. 

Sustainable City

Caofeidian är skapad utifrån Sustainable City-konceptet. Detta koncept har utvecklats av Sweco, ledd av Chefsarkitekt Ulf Ranhagen, och är ett helheltskoncept för en hållbar utveckling av städer och samhällen. Sustainable City har använts som grund för fler klimatsmarta samhällen som Sweco skapat, exempelvis Tianjin Hangu i Donguo i Kina, Toronto Waterfront i Canada och inför planeringen av den ekologiska stadsdelen South Docklands på Irland.

 Fakta om Caofeidian

Caofeidian ligger 80 km från centrala Tangshan, 220 km sydost om Peking.
Yta:  30 km2 i etapp 1, 150 km2  i etapp 2.
Invånare:  I etapp 1 cirka 400 000, fullt utbyggd 1-1,3 miljoner.
Färdigbyggt:  Etapp 1 år 2010-2012, etapp 2 år 2020.

För mer information:
Elina Smidlund, presskontakt Sweco
tfn  072 200 53 62
elina.smidlund@sweco.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>