0 av 0 för ""

Bild: Lennart Johansson, Stockholms stad

​Sweco anlitas för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden

Sweco har fått uppdraget att ansvara för gatuprojektering i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, inom delområdet Södra Värtahamnen, Frihamnen, Loudden och Energihamnen. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, totalt planeras här för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Kunden är Stockholms stad.

– Norra Djurgårdsstaden är ett framtidsprojekt som sätter Stockholm på kartan med målet att bli en klimatneutral stadsdel. Swecos expertis inom hållbar stadsutveckling och långa erfarenhet av exploateringsområden i storstadsmiljö gör att vi kan hantera den komplexitet ett projekt av den här storleken innebär, säger Åsa Bergman, vd Sweco Sverige.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Bakgrunden till satsningen är att möta stadens växande behov av bostäder genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel. Projektet präglas av innovativ miljöteknik och höga krav när det gäller hållbar utveckling, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt.

– Swecos uppdrag omfattar planering och projektering av de allmänna gaturummen inom delområdet som utgör en stor del av den nya stadsdelen. Resultatet blir en modern gatumiljö som med smart planering kommer att göra livet enklare för framtidens stockholmare, säger Johan Dozzi, vd för Swecos anläggningskonsulter.

Sweco har sedan tidigare omfattande åtaganden i Norra Djurgårdsstaden och har anlitats för uppdrag inom bland annat ljusdesign, landskapsgestaltning och arkitektur, hållbara lösningar inom dagvattenhantering, avfallshantering, energilagring och tillgänglighet. Uppdraget rörande gatuprojektering startade den 1 mars och pågår till 2019, hela området planeras vara fullt utbyggt omkring år 2030.

För mer information kontakta:

Johan Dozzi, vd Sweco Civil, johan.dozzi@sweco.se, 08 – 695 60 99

Kenneth Carlberg, gruppchef, kenneth.j.carlberg@sweco.se, 010 – 484 46 28

Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, anna.lindqvist@sweco.se, 08 – 696 51 90