0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

SWECO ANLITAS NÄR SLUSSEN BYGGS OM

När Slussen byggs om behövs nya system för att förse området med vatten, avlopp, energi och ventilation. Uppdraget att se över och planera för all nytillförsel har gått till Sweco.

Slussen i Stockholm är en välkänd, men sliten och omodern anläggning som ska byggas om från grunden. Byggnationen av den nya Slussen kommer att starta under 2012 och stå klart 2018. Swecos uppdrag består i att planera och samordna all teknisk försörjning som ska sammanställas i en systemhandling.

– Uppdraget är ett bra exempel på hur Swecos breda kompetens kommer till nytta när stora samhällsutvecklingsprojekt sjösätts. I uppdraget kommer våra experter inom energi, vatten, miljö och installation att samverka, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Många tekniska system är utrymmeskrävande och ytorna vid Slussen är mycket attraktiva så en viktig del i Swecos arbete blir att planera och optimera systemen. Genom att vara med i planeringsskedet finns även goda möjligheter att samordna både befintliga och nya system.

Swecos uppdrag utförs åt Exploateringskontoret i Stockholm. I ett första skede är uppdraget värt 2,5 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Anna-Karin Croner, miljökonsult på Sweco, uppdragsansvarig, 0734-12 63 06, anna-karin.croner@sweco.se
Eva Nygren, vd Sweco Sverige, 0734-12 66 60, eva.kv.nygren@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 200 anställda i tio länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>