0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco är med och projekterar Danmarks första höghastighetsjärnväg

Banedanmark skrev i dagarna kontrakt för att projektera Danmarks första höghastighetsjärnväg med ett konsortium bestående av Sweco, danska EKJ, Brittiska Atkins och tyska Vössing.

Det ska byggas en 60 km dubbelspårig järnväg mellan Köpenhamn och Ringsted. Projektet som ska vara klart år 2018 har en total budget på 10,4 miljarder DKK. Sweco kommer att arbeta med delen för höghastighetståg med topphastighet på 250 km i timmen. Sweco ansvarar för markbyggnadsprojektering inklusive att upprätta program för avvattning av järnvägsområdet, permanent och tillfällig omläggning av det befintliga vägnätet samt tillfarts- och byggarbetsvägar. 

– Det händer mycket på infrastrukturområdet i Öresundsregionen både i Sverige och i Danmark. Swecos kompetens är efterfrågad och vi rekryterar just nu många nya konsulter i området, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Den nya järnvägen behövs för att lösa den flaskhals som finns idag mellan Köpenhamn och Ringsted via Roskilde där det i dagsläget inte går att köra fler tåg. Den nya järnvägen som kommer att gå via Køge kommer att innebära möjlighet för fler tåg som kommer att resultera i kortare restider och färre förseningar vilket också har positiva effekter för miljön.

Fakta om den nya järnvägen Köpenhamn – Ringsted:

–          En ny elektrisk dubbelspårig järnväg mellan Köpenhamn och Ringsted

–          Banan byggs för trafik med hastighet 200 km/h och förbereds för persontrafik i 250 km/h

–          Nya perronger till New Ellebjerg Station för regional- och fjärrtåg

–          En ny station Køge Nord med förbindelse till och från Køge och Næstved

–          Ett extra spår vid Køge Station

–          Spårombyggnad på Ringsted Station. 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>