0 av 0 för ""

Sweco återanvänder industrienergi till fjärrvärme

ESS är inte bara en av de mest spännande forskningsanläggningarna i Europa, utan också en av de mest energikrävande. Som ett led i att energieffektivisera har ESS bland annat anlitat Sweco för att utveckla metoder med syfte att återanvända så mycket energi som möjligt. Så mycket som en årsförbrukning av el för omkring 10 000 villor kan återvinnas.

Swecos uppdrag omfattar bland annat detaljprojektering av ESS stora kylsystem och konstruera den på ett sådant sätt att en stor mängd energi kan återanvändas för fjärrvärme. Med dessa åtgärder har anläggningen möjlighet att återvinna över 40 MW, vilket, under ett års drifttid, motsvarar en årsförbrukning av el för ungefär 10 000 villor.

– Projektet är viktigt inte bara för att det sparar koldioxid, utan också för att det demonstrerar ett miljötänkande. Det finns massor av andra anläggningar inte minst inom industrin som kan utnyttjas på samma sätt, till exempel kan spillvärme återvinnas från kemi/process- och papper & massaindustrier, säger Thomas Fogelström, vd för Swecos industrikonsulter.

– Detta är en av flera åtgärder vi utför i syfte att nå våra miljömål. Den fjärvärme som produceras kommer dels att värma upp bostäder i Lund, men även ESS-anläggningens egna byggnader, säger Thomas Parker, energichef på ESS.

ESS-anläggningen kyls med kylvatten som i sin tur kyls med hjälp av stora värmepumpar. Dessa värmepumpar omvandlar energin från ESS-anläggningen till fjärrvärmeenergi i två temperaturer (80 grader respektive 55 grader). Fjärrvärmevattnet av högre temperatur kommer att användas i kommunala existerande fjärrvärmenät. Det 55-gradiga fjärrvärmevattnet kommer främst att användas för uppvärmning av ESS-anläggningens egna byggnader. ESS planerar även att sälja överskottsenergi till andra företag.

Sweco har flera uppdrag för ESS och bidrar med många kompetenser.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Fogelström, vd Sweco Industry, tel: 0703253405 e-post: thomas.fogelstrom@sweco.se
Thomas Parker, energichef ESS, tel: 46 888 3102, e-post: thomas.parker@esss.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, tel: 070 234 03 66, e-post: hanna.haeggstrom@sweco.se