0 av 0 för ""

Sweco bidrar till förbättrad mobilitet i Amsterdamregionen

Sweco har tilldelats ett kontrakt för projektering av all väginfrastruktur och tunnelbyggnad i öppet schakt för motorvägen A9 mellan Badhoevedorp och Holendrecht i Nederländerna. Det totala kontraktsvärdet är cirka 10 miljoner euro.

Rijkswaterstaat, en del av det nederländska ministeriet för infrastruktur och vattenbyggnad, breddar A9 mellan Badhoevedorp och Holendrecht (projekt A9 BaHo) från tre till fyra körfält i båda riktningar. Sweco har tilldelats kontraktet att projektera väginfrastruktur och mittsektioner. 

Sweco ansvarar för såväl dimensionering som detaljplanering av de större delarna av vägnätet, inklusive alla in- och utfarter, tunnelsektionen som byggs i öppet schakt, vattenhantering, miljöfrågor samt gång- och cykelvägar. 

”Det är hedrande att få bidra till förbättrad mobilitet i Amsterdamregionen. Den tekniska komplexiteten och graden av samarbete som krävs i den här typen av projekt är en enorm utmaning. Vi är fler än 40 Sweco-medarbetare som är stolta över att få bidra med lösningar”, säger Marco Mijnders, projektchef för Sweco Nederländerna.

Sweco har kontrakterats av FCC Construcción SA, det spanska entreprenadföretaget bakom VEENIX-konsortiet, som ska genomföra A9 BaHo-projektet för Rijkswaterstaat. 

Sweco har levererat förstudier och påbörjar nu detaljplaneringen, vilket är en betydande del av projektet som helhet. Breddningen av A9, utifrån uppdraget från Rijkswaterstaat, beräknas vara genomförd vid slutet av 2026.