0 av 0 för ""

Sweco bjuder in till dialog om hållbara samhällen efter pandemin covid-19

​Sweco bjuder in till dialog om hållbara samhällen efter pandemin covid-19

Covid-19 har på kort tid förändrat stora delar av samhället på lokal, regional och global nivå. Vilka förändringar som kommer bestå och hur samhället utvecklats efter pandemin är fortfarande okänt. Sweco bjuder därför in samhällsaktörer på lokal och regional nivå till rundabordssamtal för att diskutera hur vi bäst tar tillvara den globala förändringskraften och skapar hållbara lokala samhällen och städer i och med pandemin.

– Covid-19 förändrar våra samhällen idag och på lång sikt. Vi vill nyttja den förändringskraften och styra den mot något mycket bättre än det vi har haft. Genom att anordna rundabordssamtal med olika samhällsaktörer med kunskap om de lokala förutsättningarna, får vi en plattform för att göra just det, säger Elise Grosse, hållbarhetschef för segmentet Bygg & Fastighet på Sweco.

Viruset har visat att mänskliga beteenden, politiska positioner och affärsmöjligheter kan förändras snabbare än vi kunde ana. Samtidigt som covid-19 påverkar hela världen på en global nivå, är många utmaningar lokala och regionala. Det kan handla om att skapa lokala lösningar för att hantera pandemin.

– Globalisering, digitalisering, urbanisering och klimatförändringar är megatrender som drivit utvecklingen i världen de senaste decennierna. Trenderna är fortfarande relevanta men ingen av dem är opåverkad av covid-19. Viruset har tvingat oss att förändra våra sociala beteenden och resvanor. Världens flygplansflottor står parkerade, färjorna ligger vid kaj och motorvägarna öde. Det har påverkan på både global och lokal nivå, säger Elise.

Redan idag syns förändringar som kan påverka framtiden: lokal produktion till följd av globala leveransproblem, digitala möten som en följd av minskat resande och renare luft i städerna som en följd av minskade utsläpp.

– Vi som planerar framtidens städer och samhällen behöver förstå hur vi kan vi utforma städer som är både sprudlande dynamiska, samtidigt som de skyddar sina invånare från framtida pandemier, avslutar Elise.

Rundabordssamtalen äger rum i maj/juni regionalt i hela landet med minst tre per region.
Redan bokade datum är:

1. Sundsvall: 20/5

2. Göteborg 26/5 och 4/6

3. Umeå: 27/5

4. Stockholm: 28/5, 2/6 och 11/6

5. Uppsala: 29/5

6.  Halmstad: 2/6

För ytterligare information, kontakta:
Elise Grosse, hållbarhetschef för segmentet Bygg & Fastighet på Sweco, tfn. 070-839 56 14, eller elise.grosse@sweco.se.
Bessie Wedholm, tf pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20 (endast press), eller bessie.wedholm@sweco.se.