0 av 0 för ""

Flerbostadshus Sweco blir rådgivare till Lejonfastigheter inom hållbarhet.

Sweco blir rådgivare till Lejonfastigheter inom hållbarhet

Swecos installationskonsulter har skrivit ramavtal med det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter i Linköping, och blir certifierad miljöbyggnadssamordnare samt ansvarig rådgivare när det gäller hållbart byggande.

Lejonfastigheter certifierar samtliga nyproduktioner enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Sweco kommer dels att ansvara för miljöbyggnadscertifieringen av nya projekt, dels fungera som ett stöd i hela den interna certifieringsprocessen, för att Lejonfastigheter ska kunna jobba enligt sina uppsatta hållbarhetsmål.

­– Vi gläds åt att Lejonfastigheter nu ökar takten i sitt hållbarhetsarbete och att vi får en viktig roll som stöd i den processen. Vi ser fler förfrågningar av den här typen av rådgivande uppdrag och vi ser fram emot ett givande samarbete som bidrar till mindre klimatpåverkan, säger Tomas Holmgren, vd för Swecos installationskonsulter.

Ett av de första projekten är ombyggnationen av låg- och mellanstadieskolan Vidingsjöskolan i Linköping, där Sweco ska agera miljöbyggnadssamordnare. Nybyggnadsdelarna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, men uppdraget innebär även att utreda möjligheten om ombyggnadsdelarna skulle kunna certifieras. Sweco gör till en början översiktliga beräkningar av bland annat dagsljus och tillsammans med Lejonfastigheter görs sedan en bedömning om det är möjligt att även certifiera ombyggnadsdelarna. Utifrån detta upprättas ett hållbarhetsprogram för hela projektet.

– Jag är mycket stolt över att det var den gemensamma hållbarhetskompetensen i arbetsgruppen som spelade en avgörande roll i att avtalet kom på plats. Sweco har gjort ett strategiskt val att satsa på hållbarhet och vi är väldigt starka på hållbarhet inom samhällsbyggnadsprocessens alla delar. Därför är det extra roligt att få ett kvitto på att vår expertis är efterfrågad, säger Tomas Holmgren.

Lejonfastigheter har också behov av en samordnande intern stödfunktion för att säkerställa att alla interna processer i hållbart byggande – så som uppdatering och produktion av ledningssystem, mallar och dokumentation – blir korrekt genomförda. Där fungerar Sweco som rådgivare gentemot projektdeltagare, både internt och externt.

Avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning. Första avropet har redan skett. 

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Holmgren, vd för Swecos installationskonsulter, 076-846 28 10, tomas.holmgren@sweco.se
Torbjörn Evertsson, gruppchef vvs, energi, miljö och hållbarhet, Sweco Sverige, 076-805 27 45, torbjorn.evertsson@sweco.se
Presstelefon (endast press), 010-4845020