0 av 0 för ""

Sweco byggleder norsk järnvägssatsning

I ett nytt uppdrag får Sweco ansvaret för byggledning av fem järnvägsstationer på den norska Östfoldbanan. Kunden är norska Jernbaneverket och värdet på uppdraget uppgår till cirka 14 miljoner SEK. Uppdraget är en bekräftelse på hur Swecos förvärv av Vectura bidrar till ett ännu starkare kunderbjudande.

– Det här är en mycket betydelsefull järnvägssatsning som bland annat kommer att leda till ökad kapacitet och lägre underhållskostnader. Att vi får det här uppdraget visar att Sweco tillsammans med Vectura står väl positionerat för de stora investeringar i järnväg som vi ser i samhället framöver, säger Tron Kjølhamar, vd för Sweco Norge.

I uppdraget ingår byggledning av ombyggnationen av fem stationer längs Östfoldbanan. Konsulter från både Vectura och Sweco kommer att vara engagerade i uppdraget och bidrar med kompetens inom BEST (bana, el, signal och tele), mark och konstruktion.

Syftet med ombyggnationen är att förbereda stationerna för ERTMS, det nya europeiska signalsystemet för styrning och övervakning av tågtrafik. Systemet ska förenkla tågtrafik över landsgränserna genom att öka kapaciteten och minska driftstörningarna. När det gäller ERTMS har Vectura en ledande ställning och har i princip engagerats i alla uppdrag av detta slag som pågår i Sverige.