0 av 0 för ""

Sweco deltar i projekteringen av det andra skedet av Tammerfors spårväg – ett viktigt steg på Tammerfors resa mot koldioxidneutralitet 2030

Sweco får förtroende att tillhandahålla tjänster för den andra fasen av den nya spårvägen i Tammerfors, Finland. Det sker i samarbete med Tammerfors stad, Tampere Tramway Ltd., NRC, YIT och AFRY – inom ramen för projektet Ett Hållbart Tammerfors 2030.

”Vi är mycket glada att Sweco är med på Tammerfors resa mot koldioxidneutralitet 2030. Beslutet att bygga ut den nya spårvägen är i linje med vår strävan efter klimatvänliga transporter och hållbar stadsutveckling. Spårvägsalliansen har samarbetat framgångsrikt i det första skedet och att vi nu fortsätter i samma konstellation är viktigt för att nå ett framgångsrikt resultat även i det andra skedet”, säger Juho Siipo, divisionschef för Infra & Rail inom Sweco Finland.

Den första delen, en östgående tvågrenade linje, tas i drift i augusti 2021. Arbetet med den andra delen, en västgående linje, kommer att ske i två delar under perioden 2020 till 2024 (den senare delen kräver vattendom avseende fyllnadsarbeten för en ny ö som kommer att anläggas längs med spårvägen). Den totala linjelängden för Tammerfors spårvägar omfattar 24 kilometer.

”Beslutet att fortsätta bygga ut spårvägen stärker en hållbar utveckling av kollektivtrafiken i Tammerfors. Tammerfors spårvägar stöder tillväxten och stadsutvecklingen i Tammerfors. Vi är mycket glada att få samarbeta med samma erfarna och kompetenta allianspartners i det andra skedet”, säger Pekka Sirviö, vd för Tampere Tramway Ltd.

Cirka 50 experter från Sweco kommer att vara engagerade i det andra skedet av den nya spårvägen. Sweco är idag projekteringspartner i alla pågående alliansprojekt för spårväg i Finland.

Beslutet om den andra delen av Tammerfors spårväg fattades den 19 oktober av Tammerfors stadsfullmäktige och kommer att följas av två veckors remisstid.