0 av 0 för ""

Hack the Crisis

Sweco deltar på ”Hack the Crisis” i kampen mot Covid-19

Den 3-6 april deltar Sweco med ett team experter på regeringsinitiativet ”Hack the Crisis” som arrangeras av myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Hack for Sweden och Openhack i kampen mot Covid-19.

– I en kris som den vi befinner oss i är det nödvändigt att fundera på lösningar som kan hjälpa medborgarna, näringslivet och samhället i stort. I vår roll som samhällsbyggare ser vi det som en självklarhet att vara med och bidra i detta initiativ, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd, Sweco Sverige.

Sweco arrangerade den 1 april ett eget lunch-hack i syfte att generera innovativa och smarta lösningar för att rädda liv, näringsliv och samhället i stort. Ett av dessa förslag valdes ut som vinnare och är det som Swecos team tar med sig till ”Hack the Crisis”.

– Swecos vinnande idé handlar om att på ett enkelt sätt koppla ihop privatpersoner och företag som är i behov av stöd eller som kan ge stöd åt andra i ens geografiska närhet. Detta är något som vi ser blir av allt större vikt när samhällets vanliga funktioner är hårt belastade. Utöver den vinnande idén kom massor av bra idéer in, vi kommer ta många av dessa vidare då vi känner att vi befinner oss i en tid då vi behöver agera, säger Jenny Carlstedt, en av initiativtagarna till Swecos lunch-hack.

Om Hack the Crisis
Arrangeras av myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Hack for Sweden och Openhack i kampen mot Covid-19. Eftersom Sverige nu står inför en stor kris är det av största vikt att alla goda krafter mobiliseras för att möta de utmaningar som folkhälsan, ekonomin och samhället ställs inför. Alla som vill bidra kan gå in på hackthecrisis.se och delta med lösningar för allt från digital smittspårning, delning av kritiska resurser eller stöd till isolerade. Läs mer här: https://www.hackthecrisis.se/.

För ytterligare information, kontakta:
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige, tel. 076-254 18 89, ann-louise.lokholm-klasson@sweco.se.
Bessie Wedholm, tf pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 50 20 (endast press), bessie.wedholm@sweco.se.