0 av 0 för ""

Sweco expanderar i Finland

Sweco förvärvar Karves Yhtiöt Ltd och det totala aktiekapitalet i dotterbolagen Karves Suunnittelu Ltd och Karves Energia & Valvonta Ltd. Dessa finska bolag har fler än 50 medarbetare specialiserade på design- och experttjänster för renoveringar, samt energieffektivisering och livscykeltjänster för bostadsbolag. Detta innebär att Sweco ytterligare stärker sitt erbjudande och sin närvaro på den finska marknaden.

”Förvärvet av Karvesföretagen är ett spännande och logiskt steg mot att stärka vår position som det ledande teknik- och arkitektkonsultföretaget på fastighetsmarknaden i Finland. Sweco erbjuder kunderna specialistexpertis för varje situation och med Karvesföretagen kommer vi kunna erbjuda utökade tjänster inom byggnation, särskilt för bostadsbolag. Tillsammans skapar vi en mer komplett tjänsteportfölj som kommer att gynna våra kunder och driva lönsam tillväxt”, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco.

“Vi är mycket glada att Karvesföretagen blir en del av Sweco. Genom åren har vi blivit en respekterad samarbetspartner inom byggnation, renovering och energieffektivisering, tillhandahållande kompetens och kunskap som gynnar fastighetsägare och framtida generationer. Tack vare Swecos storlek och kompletterande kompetensområden stärker vi nu vårt erbjudande och skapar spännande möjligheter för framtiden. Vidare är vi glada att bli del av en organisation med så starka rötter i byggkonstruktion och arkitektur”, säger Kim Karves, vd för Karvesföretagen.

“Vi ser fram emot att välkomna Karvesföretagen och dess medarbetare till Sweco Finland. Sweco och Karves är en idealisk kombination med många kompletterande kompetensområden, speciellt när det gäller renoveringstjänster för bostadsbolag. Våra nya kollegor kommer att gynnas av ett större nätverk och ökade möjligheter”, Markku Varis, affärsområdeschef Sweco Finland.