0 av 0 för ""

Nya Nacka station Stockholm Foto: Sweco/Region Stockholm

Publicerad: 2023-11-14

Sweco får avtal värt 250 MSEK för ny tunnelbanelinje i Stockholm

Sweco har fått ett kontrakt i samband med den pågående utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Kund är Region Stockholm som gör en av de största investeringarna någonsin i Stockholms tunnelbanenät. Det nya avtalet följer flera andra projekt som Sweco har genomfört för Stockholms nya tunnelbanelinje sedan 2014.

Över 1,1 miljoner passagerare reser dagligen med Stockholms tunnelbana, som enligt plan ska byggas ut betydligt eftersom regionen växer snabbt. Sweco och den spanska samarbetspartnern TYPSA har sedan 2014 levererat tjänster inom arkitektur, civilingenjörstjänster och MEP-design (mekanisk, elektrisk och VVS) samt visualiseringsbilder och media för de nya stationer som ska byggas.

– Sweco är stolta över att vara en långsiktig partner i projektet för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Detta är ett mycket omfattande stadsutvecklingsprojekt, för en växande region i behov av ett utbyggt och hållbart kollektivtrafiksystem. Vi har arbetat med Region Stockholm sedan 2014 och vi förstår komplexiteten i utbyggnadsprojektet. Vi har bland annat utformat de nya stationerna på linjen. Det gör det möjligt för oss att tillhandahålla rätt experter vid rätt tidpunkt för att genomföra det här stora projektet , säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco i Sverige.

Det nya uppdraget omfattar bland annat bygg- och installationsledning, det vill säga att vara på plats och följa upp de olika entreprenörernas arbete, samordning och koordinering, samt expertrådgivning för att stötta bygg- och projektledningen vid implementeringen av den 11,5 kilometer långa tunnelbanelinjen, inklusive sju nya stationer. Projektet påbörjades i november 2023 och förväntas att slutföras under 2030.

Den nya tunnelbanelinjen kommer att utgå från den befintliga stationen Kungsträdgården i centrala Stockholm och gå genom berget och under Saltsjön till Nacka kommun öster om Stockholm. En av stationerna kommer att ligga 100 meter under jord.

Swecos erfarenhet av tunnelbaneprojekt
För att tillgodose kraven från en växande stadsbefolkning och de höjda kraven på moderna transport- och mobilitetslösningar, byggs nya tunnelbanelinjer och befintliga linjer förlängs i stora infrastrukturprojekt som drivs av kommuner i flera europeiska länder. Sweco har levererat betydande mängder ingenjörstjänster till transport- och mobilitetsinfrastrukturen vid utbyggnader av tunnelbanan i Finland, Sverige, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Läs mer