0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco får energiuppdrag i Zambia

Bristen på elektricitet är fortfarande stor i ett flertal länder i de mellersta och södra delarna av Afrika. En brist som försvårar människors vardag och hämmar företags möjligheter till utveckling.

– Under de senaste åren har Sweco anlitats för ett flertal liknande uppdrag, bland annat i Botswana, Etiopien, Kenya, Mozambique och Tanzania. Uppdragen handlar om att förse befolkningen i både städer och landsbygd med fungerande system för elektricitet, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Swecos uppdrag i Zambia omfattar projektledning, teknisk rådgivning samt leverans och utförandekontroll för att både bygga ut och förstärka det befintliga distributionsnätet. Totalt omfattas en befolkning på 260 000 människor utspridda i tio områden i de centrala och norra regionerna av Zambia. Uppdraget utförs åt Zesco med finansiering från Världsbanken.

För ytterligare information kontakta:
Anders Ståhl, utlandschef Sweco Energuide, anders.stahl@sweco.se, 08-695 60 57

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>