0 av 0 för ""

Scainas nya gjuterianläggning Sweco får helhetsansvar när Scania miljardsatsar i ett nytt gjuteri.

Sweco får helhetsansvar när Scania tredubblar sin produktion av motorblock i ny anläggning

Sweco har fått uppdraget som konsult i ett partneringsamarbete när Scania planerar ett nytt gjuteri i Södertälje. Den nya anläggningen är cirka 22 000 kvm och beräknas smälta 90 000 ton järn årligen för tillverkning av nya motorblock, istället för dagens 30 000 ton. Sweco tar ett helhetsansvar för projekteringen av bygg, mark och installationer.

Ökad säkerhet, kvalitet och hållbarhet är i fokus när Scania miljardsatsar i ett nytt gjuteri. Energiförbrukningen kommer att minska med 30 procent jämfört med det nuvarande gjuteriet. De största energivinsterna görs genom förbättringar av gjuteriprocessen och återvinning av den värme som denna generar. Gjuteriet kommer att drivas på el framställd av förnybara energikällor.

– Vi är mycket glada över att vi får vara en del av Scanias framtidssatsning för en utökad och mer hållbar produktion. Det är en byggnad med komplex utrustning som hanterar stora materialflöden vilket måste tas hänsyn till i utformningen av anläggningen. För Sweco kommer uppdraget sannolikt att bli det största inom svensk fordonsindustri hittills, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Swecos uppdrag består av projektering för mark- och husbyggnad, el- och ventilationsinstallationer, styr- och reglerteknik samt sprinklerinstallationer. Swecos konstruktörer, anläggningskonsulter, industrikonsulter och installationskonsulter är involverade i projektet.

Projekteringsarbetet påbörjas omgående och byggstart är planerad till januari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige, ann-louise.lokholm-klasson@sweco.se, 031-617842
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggström@sweco.se, tel: 070-2340366