0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco får nya arkitektuppdrag i Kina

Sweco har fått två prestigefyllda arkitektuppdrag i staden Jinan i nordöstra Kina. Uppdragen innefattar ett centrum för start-up företag med en 200 000 kvadratmeter stor byggnad samt ett omfattande entréområde till våtmarksparken Jixi Wetland Park. Båda projekten går nu in i ett projekteringsskede och planen är att börja bygga under 2013.

Det första uppdraget handlar om att utforma en byggnad som ska fungera som en plantskola för nya startup-företag och kommer bland annat att tillhandahålla tjänster för startup-företagen att utvecklas i snabb takt. Byggnaden kommer även att fungera som en länk mellan områden runtomkring. Alessio Boco, Anders Neregård, Bastiaan Vinkestijn och August Wiklund från Sweco har tillsammans ingått i teamet som arbetat med projektet.

– Vi har haft som mål att integrera byggnaden med de lokala förutsättningarna, säger Alessio och poängterar att byggnaden ska skapa broar mellan såväl de boende och naturen som studenterna och företagen.

Det andra uppdraget innebär ett förslag till entréområdet till en våtmarkspark vid Gula floden och innefattar 8000 kvadratmeter byggnader samt landskapsutformning. Konceptet innebär att våtmarkens varierande karaktär framhävs och skapar en mångfald av nya upplevelser nära kopplat till naturen.

– Vi har lagt stor vikt vid hur besökaren möter parken där entréområdet utgör både ett koncentrat av den stora våtmarken och en upplevelsepark i sig, säger Joel Berring, landskapsarkitekt på Sweco och förslagets upphovsman.  

Swecos arkitekter har under det senaste året utfört fler uppdrag i tidiga skeden i Västra Jinan såsom kontorsparken Jinan Software Park med 13 höghus, våtmarksparken Jixi Wetland Park samt ett större bostadsområde. Det långsiktiga samarbetet med Västra Jinan ledde till att Sweco bjöds in till två arkitekttävlingar som staden utlyst. I båda tävlingarna går man nu vidare med Swecos förslag.

Fakta: Den kinesiska staden Jinan, huvudort i Provinsen Shandong, har ca 5,9 miljoner invånare och ligger söder om Peking. I Västra Jinan växer en helt ny stadsdel snabbt fram i anslutning till den nya järnvägsstationen med snabbspår förbindelse mellan Peking och Shanghai.

 

För mer information:
Elina Smidlund, presskontakt, Sweco, tfn 072-200 53 62
elina.smidlund@sweco.se
Alessio Boco, IT Valley Incubator, tfn 08-522 95 209
alessio.boco@sweco.se
Anna Hessle, uppdragsansvarig för våtmarksparkens entré, tfn 08-522 95 278   
anna.hessle@sweco.se

 

 

 

 

 

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>