0 av 0 för ""

Sweco får nytt vårduppdrag

Centralsjukhuset i Karlstad ska samla sin operationsverksamhet i nya lokaler för att få en effektivare verksamhet. Sweco har anlitats för att utforma de nya lokalerna samt för att projektera ventilationsanläggningen och alla el- och telesystem. Uppdragen är tillsammans värda cirka 35 miljoner kronor.


– Sweco är engagerade i vårduppdrag över hela landet. Ungefär tio procent av vår omsättning i Sverige förra året var i vårdrelaterade uppdrag, säger Swecos Sverigechef Åsa Bergman.

Sweco har lång erfarenhet att arbeta med stora vårdprojekt både i Sverige och internationellt. Just nu arbetar företaget med Angereds nya närsjukhus, Falu lasarett, Linköpings universitetssjukhus för att nämna några.

Mer fakta:

Projektet omfattar 21 operationsrum där även bilddiagnostik kan genomföras, en endoskopienhet och en ny entrébyggnad. Hela projektet omfattar cirka 28 000 kvm nybyggnad och cirka 6 000 kvm ombyggnad.

Byggnaden ska uppfylla kriterierna för LEED Healthcare och Sweco ansvarar även för energi- och klimatsimuleringar och logistikstöd för hisskapacitet och transportsystem.