0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco får uppdrag av Stockholms Lokaltrafik, SL

Sweco anlitas av SL för att hjälpa till med kapacitetsförstärkning och dubbelspårsutbyggnad för Roslagsbanan, delen Kragstalund-Vallentuna. Uppdraget är värt 9 miljoner kronor och ska vara klart under 2011.

– Det händer mycket i Sverige på infrastrukturområdet och Sweco fortsätter att anlitas för uppdrag landet över, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Under senare år har en omfattande modernisering gjorts av Roslagsbanan och idag är den en av Sveriges modernaste järnvägar. Delar av Roslagsbanan byggs nu ut med dubbelspår för att öka kapaciteten, minska restiden och minska risken för störningar.

Fakta om uppdraget:
I Swecos uppdrag ingår upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för dubbelspårsutbyggnad för en sträcka på tre kilometer mellan Kragstalund och Vallentuna Centrum via Bällsta station. Den färdiga anläggningen kommer att ha tre olika planskildheter med två järnvägsbroar och en gång- och cykelbro. 

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Johansson, uppdragsansvarig Sweco, 08-695 65 46, charlotte.johansson@sweco.se
Rebecka Gunner, kommunikationschef Sweco Sverige, 08-695 66 75, rebecka.gunner@sweco.se 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>