0 av 0 för ""

Publicerad: 2022-05-25

Sweco får uppdrag inom cirkulär masshantering för Trafikverket

Sweco ska utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland. Genom samordnad masshantering kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent.

Masshantering står för en stor del av både kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Genom att samordna masshanteringen med andra pågående projekt i samma region kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent*. Det är därför en av infrastruktursektorns viktigaste frågor att lösa.

Arkitektur- och teknikkonsulten Sweco får i uppdrag att utforska arbetssätt och metoder för cirkulär masshantering i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland.

– Cirkulär masshantering skulle få stor positiv påverkan på både minskat klimatavtryck och ekonomi. Jag är stolt över att Swecos experter inom cirkuläritet, masshantering, miljö och transportinfrastruktur bidrar i detta viktiga projekt, säger Anna Yman, divisionschef för Transport på Sweco.

Projektet beräknas pågå i två år.

*FOI-projektet Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan.