0 av 0 för ""

Sweco förbättrar översvämningsskydd i Polen

Sweco har tecknat två nya avtal med Regional Water Management Authority i Wrocław och Regional Water Management Authority i Szczecin för att tillhandahålla konsulttjänster till projektet Odra-Vistula Flood Management, komponent 5.4. Projektet, som samfinansieras av Världsbanken, syftar till att förbättra översvämningsskydd för människor som bor i området.

– Att säkerställa och förbättra översvämningsskydd är en av de viktigaste faktorerna för att säkra en hållbar social och ekonomisk utveckling i en region eller ett land. Att bli utvalda för dessa projekt i Polen är en bekräftelse på Swecos erkända expertis inom översvämningsskydd, säger Ina Brandes, vd Sweco Centraleuropa.

I dessa unika projekt för Polen kommer Sweco att tillhandahålla konsulttjänster till Regional Water Management Authority i Wrocław och Regional Water Management Authority i Szczecin. Detta inkluderar exempelvis förberedelse av detaljerade design- och anbudsunderlag, verifiering av befintliga konstruktioner, övervakningstjänster för byggnation samt förberedelse av miljö- och sociala säkerhetskontrollsdokument.

Värdet på avtalen uppgår till 117 miljoner PLN (ungefär 265 miljoner SEK eller 27 miljoner EUR) och kommer att ta cirka 78 månader att genomföra.