0 av 0 för ""

Sweco förbereder ringled i Kazakstan

Sweco anlitas av världsbanksorganet IFC för att förbereda bygget av en ringled runt Kazakstans största stad Almaty. Arbetet kommer att leda till ökad framkomlighet och minskat buller i stadskärnan.

– Det här uppdraget är en bekräftelse på vår kompetens inom trafikmodellering. Det är också stimulerande att veta att vårt arbete kommer att leda till en kraftigt förbättrad framkomlighet och trafikmiljö i området, säger Bo Carlsson som är vd för Swecos verksamhet i Ryssland.

Projektet drivs som ett offentlig-privat samverkansprojekt och Swecos uppgift är att göra en ekonomisk bedömning och modellering av investeringen, som ska fungera som beslutsunderlag för potentiella finansiärer. Utredningen kommer även att visa hur stor del av investeringen som förväntas kunna finansieras av vägtullar.

I dag går en av huvudvägarna mellan Europa och Kina genom Almaty, med svåra trafikstockningar och miljöproblem som följd. Det slutliga resultatet av Swecos arbete blir ett underlag för en 67 kilometer lång ringled runt Almaty, som därmed kommer att minska trafiken och bullret i innerstaden, samtidigt som framkomligheten förbättras.

Uppdraget, som utförs av Swecos ryska kontor i St Petersburg, engagerar experter inom socioekonomi, trafikmodellering och miljö. Arbetet kommer att pågå till slutet av 2013.