0 av 0 för ""

Sweco förstärker elnätet på Västbanken

Sweco anlitas av Europeiska Investeringsbanken (EIB) för teknisk assistans vid en omfattande satsning på elöverföring på Västbanken. Uppdraget är värt cirka 9 miljoner SEK för Sweco.

– Det pågår en omfattande satsning på att omstrukturera elnätet på Västbanken, till stora delar finansierad av EU. Swecos arbete bidrar till en tryggare elförsörjning och ger viktiga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling i regionen, säger Kaj Möller, chef för Swecos exportverksamhet.

Swecos uppdrag innebär att ge teknisk handledning vid uppförandet av fyra nya transformatorstationer samt att projektera en driftcentral för det nya stamnätet. I rollen som EIB:s rådgivare ska Sweco säkerställa att arbetet håller tidplanen och utförs i enlighet med de upprättade specifikationerna. Swecos experter har även en pedagogisk uppgift då den palestinska energimyndigheten PENRA och det nybildade elnätsbolaget PETL ska få utbildning i att i framtiden själva hantera den här typen av projekt.

De nya stationerna beräknas vara färdiga att tas i drift i början av 2016.