0 av 0 för ""

Sweco fortsätter genomförbarhetsstudie av tunnelförbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn

Sweco deltar i en genomförbarhetsstudie som undersöker olika tekniska lösningar för en potentiell Helsingfors-Tallinntunnel. Studien genomförs som ett partnerskap mellan Sweco, Amberg Engineering och WSP.

Helsinki-Tallinntunnelprojektet är på väg in i nästa fas: en genomförbarhetsstudie som fokuserar på att ta fram en implementeringsplan. Planen ska stötta projektets beslutsprocess. Studien är en fortsättning på förstudien som utfördes av Sweco år 2015. Den studien klarlade olika aspekter av projektets genomförande, trafikstruktur och potentiell socioekonomisk påverkan.

Förutom att undersöka tekniska lösningar kommer studien att utvärdera projektets ekonomiska påverkan. En fast länk mellan Helsingfors och Tallinn kommer förmodligen skapa nya affärsmöjligheter för båda huvudstäderna.

“Nya hållbara lösningar behövs för att förbättra flödet av frakt- och passagerartrafik över Finska Viken. Helsingfors-Tallinntunneln skulle skapa en viktig länk mellan Skandinavien och Centraleuropa. Vi undersöker de olika möjliga tekniska lösningarna, såsom stationens placering, tågtyper och operativa lösningar för trafikflöde. Den strategiska uppskattningen av miljöpåverkan är nu också en del av studien. Sweco var även involverade i förstudien, så vi kan använda vår upparbetade kunskap om projektets påverkan och förutsättningar”, säger Juho Siipo, affärsområdeschef Sweco Environment.

Projektgruppen består av experter inom flera discipliner: Sweco Finland och Estland ansluter till ett konsortium bestående av WSP Finland och Sverige samt Amberg Engineering från Schweiz. Amberg Engineering har samarbetat med Sweco i flera internationella transportprojekt, inklusive tunnelbaneprojekt i Bryssel och Paris samt höghastighetsbanan i Sverige.

’’Amberg Engineering Ltd är experter inom planering, design och byggarbetsplatstillsyn av ultralånga tunnlar så som Gibraltartunneln och Gotthardbastunneln. Den samlade kunskapen om specifika egenskaper hos sådan infrastruktur kommer att komma väl till pass i den här genomförbarhetsstudien, ‘’ säger Felix Amberg, vd för Amberg group.

De upphandlande myndigheterna för projektet är den finska kommunikationsmyndigheten, den estniska finans- och kommunikationsmyndigheten, Nylands förbund, lokalstyret för Harjuregionen i Estland samt Helsingfors- och Tallinn stad. Resultaten av förstudien kommer att vara tillgängliga i slutet på 2017.