0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco förvärvar Aros Arkitekter

Sweco stärker sin arkitektverksamhet genom att förvärva Aros Arkitekter med 80 anställda. Efter förvärvet får Swecos arkitektverksamhet drygt 500 medarbetare och befäster därmed positionen som Nordens största arkitektföretag.

Aros Arkitekter har kontor i Uppsala, Stockholm och Norrtälje. Företaget är involverat i många stora projekt över hela landet, bland annat Hotell Clarion Arlanda och Kistamässan i Stockholm.

– Genom förvärvet stärker vi positionen på den svenska marknaden och kan erbjuda ytterligare kompetens inom arkitektur, bland annat inom kontor, handel, bostäder och hotell. Aros har liksom vi vuxit och varit framgångsrika på marknaden. Vi får nu också en viktig lokal närvaro i Uppsala och Norrtälje, säger Jan Mattsson, vd Sweco Architects.

Aros Arkitekter har funnits sedan 1980 och är väl etablerade på marknaden. Storleksmässigt tillhör de ett av de större arkitektkontoren i Sverige med sina 80 anställda.

– På Aros ser vi stora möjligheter att fortsätta att utvecklas inom Sweco. Både våra kunder och medarbetare får tillgång till Swecos samlade kompetens och en större geografisk närvaro. Att tillhöra ett större sammanhang är ett naturligt steg i vår utveckling, säger Jan-Ove Fogelberg, vd på Aros Arkitekter.

Efter förvärvet finns nu Swecos arkitekter på 18 orter i Norden.

För ytterligare information kontakta:
Jan Mattsson, vd Sweco Architects, 08-522 952 65, jan.mattsson@sweco.se

Jan-Ove Fogelberg, vd Aros Arkitekter, 018-17 20 29, jan-ove.fogelberg@arosarkitekter.se

www.sweco.se

www.arosarkitekter.se

Pressbilder från Aros Arkitekter: http://www.arosarkitekter.se/sv/for-pressen

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 100 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>