0 av 0 för ""

Sweco förvärvar det danska arkitektföretaget KANT Arkitekter A/S

Sweco har slutit avtal om att förvärva det danska arkitektföretaget KANT Arkitekter. KANT Arkitekter har en stark position inom den offentliga sektorn för utbildningslokaler och bostäder, särskilt i östra delen av Danmark.

Förvärvet är del av Swecos tillväxtstrategi att på lång sikt skaffa sig en ledande position på alla hemmamarknader. Sweco har vuxit fram ur övertygelsen om styrkan i att kombinera arkitektur med tekniktjänster, och förvärvet ligger helt i linje med denna strategi. Genom förvärvet kommer Sweco att ha totalt 1 150 arkitekter, varav 320 i Danmark. 

”Genom att kombinera vår expertis skapar vi en unik position där vi kan erbjuda våra kunder fullt integrerade tjänster inom arkitektur och teknik. Jag är stolt över att vi fortsätter att stärka vår marknadsposition i Danmark när det gäller integrerade konsulttjänster och välkomnar våra nya kollegor på KANT Arkitekter till Sweco”, säger Dariush Rezai, affärsområdeschef för Sweco Danmark.

KANT Arkitekter, som grundades 1977, är främst inriktat på projekt inom offentlig verksamhet kopplat till utbildning och allmännyttiga bostäder. Företaget har cirka 75 medarbetare och ett kontor i Köpenhamn. Intäkterna för kalenderåret 2018 uppgick till 90 miljoner DKK. 

”Vi har under åren utvecklat starka relationer med våra kunder. Genom att bli en del av Sweco säkerställer vi att våra kunder får tillgång till ett ännu bredare utbud av kompetenser och internationell erfarenhet. Dessutom kommer våra medarbetare att kunna fortsätta att delta i de mest spännande projekten och ha tillgång till Sweco-koncernens breda kompetensbas”, säger Anders Bay Holm, partner på KANT Arkitekter.

I och med förvärvet kommer Sweco Danmark att ha en omsättning på 1 360 miljoner DKK med 11 kontor och 1 250 medarbetare.