0 av 0 för ""

Sweco förvärvar imp GmbH i Tyskland

Sweco tar nästa steg på sin tillväxtresa i Tyskland genom förvärvet av imp GmbH – ett konsultbolag med 380 anställda och tjänster kopplat främst till kraftöverföring och eldistribution.

Marknaden för elproduktion i Tyskland förändras i snabb takt när förnybar energi ersätter kärnkraft och energi från fossila bränslen. Detta ställer helt nya krav på transmissions- och distributionsnäten med stora investeringsbehov som följd. Genom förvärvet av imp GmbH kan Sweco i än högre utsträckning vara med och bidra i denna omställning. Förvärvet kommer även stärka Swecos erbjudande inom infrastruktur.

”Vi är mycket glada över att välkomna imp GmbH:s medarbetare till Sweco. Gemensamt står vi ännu bättre rustade för att stödja Tysklands ambition att övergå till förnybar energi, och därigenom minska klimatpåverkan. Sweco har en tydlig ambition i Tyskland där vi vill ytterligare stärka vår marknadsledande position för att kunna vara en ännu bättre rådgivare till våra kunder och samtidigt attrahera rätt kompetens”, säger Åsa Bergman, Swecos koncernchef och vd.

Med cirka 380 anställda har imp GmbH bred expertis och decennier av erfarenhet. Bland tjänsterna finns planering av transmissions- och distributionsnät, GIS, Information Value Management, lantmäteri samt hantering av tillståndsprocesser och markförvärv. Imp GmbH har en omsättning om cirka 20 miljoner EUR på helårsbasis (210 miljoner SEK) och EBITA om cirka 2 miljoner EUR (21 miljoner SEK).

”Våra expertområden matchar varandra perfekt och tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett helhetserbjudande. Vi har dessutom känt varandra i många år och är övertygade om att vi kommer att kunna erbjuda lösningar på många av de utmaningar som våra kunder står inför – oavsett om det gäller energiområdet med den snabba utbredningen av kraftledningsnät, utfasningen av kolkraft eller det stora investeringsbehovet inom infrastruktur. Sweco och imp GmbH blir den ledande leverantören av arkitektur-, teknik- och miljötjänster i Tyskland”, säger Ina Brandes, affärsområdeschef för Sweco Tyskland & Centraleuropa.

”Imp och Sweco kompletterar varandra perfekt inom sina områden. Vi är glada över att kunna vidareutveckla företaget med en stark partner och tillsammans öppna upp nya marknader. Vi ser stora möjligheter för våra kunder och medarbetare”, säger Wolfgang Becker och Rainer Koehne med anledning av beslutet att gå samman med Sweco. Båda stannar kvar inom Sweco i sina nuvarande roller.

Sweco är det ledande teknikkonsultbolaget i Tyskland. Efter förvärvet får Sweco Tyskland en årlig omsättning på cirka 135 miljoner EUR (1 400 miljoner SEK) och 1 420 anställda vid 35 kontor runt om i landet.