0 av 0 för ""

Sweco förvärvar konsultbolaget OTEC Elkonsult AB

Sweco förvärvar OTEC Elkonsult AB med 15 anställda och stärker därmed sin eldistributionsverksamhet. Genom förvärvet blir Sweco en komplett tjänsteleverantör av elöverföring i såväl tätorts- som landsbygdsmiljö.

OTEC Elkonsult AB är verksamma inom kraftöverföring och har lång erfarenhet av energi- och nätbolagssektorn. Sweco har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i OTEC Elkonsult AB i Stockholm.

– Elöverföringssystemen i städer genomgår idag stora förändringar genom nya lokala initiativ, ny reglering, ökade krav på tillgänglighet samt krav på samordning och samverkan med annan verksamhet. Genom förvärvet av OTEC kan Sweco bättre möta den tilltagande efterfrågan av kvalificerade konsulttjänster inom dessa områden och erbjuda åtaganden i alla led av elöverföringskedjan., säger Erik Severin, vd för Sweco Energuide.

I och med förvärvet kommer OTECs verksamhet och medarbetare att ingå i Sweco Energuide AB från 1 mars 2015.

För ytterligare  information kontakta:

Erik Severin, vd Sweco Energuide, 08-695 65 24, erik.severin@sweco.se, 
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070 234 03 66, hanna.haeggstrom@sweco.se