0 av 0 för ""

Sweco förvärvar konsultföretag i Finland

Sweco stärker sin position i Finland genom att förvärva samtliga aktier i konsultföretaget Tocoman Services Oy med 26 anställda.

– Genom förvärvet får Sweco ett viktigt kompetenstillskott som stärker hela vår verksamhet inom byggkonstruktion. Tocoman Services expertis inom kostnads- och mängdberäkningar är av stor betydelse för framgångsrika byggprojekt och ger oss ett ännu bättre kunderbjudande, säger Markku Varis, vd för Sweco Finland.

Tocoman Services är marknadsledande i Finland inom kostnads- och mängdberäkningar. Bolaget har dessutom viktig kompetens inom BIM och har utvecklat en BIM-baserad kostnadsdatabas.

Förvärvet kommer att slutföras i januari 2014.