0 av 0 för ""

Sweco förvärvar NRC Groups konsultverksamhet inom järnvägsinfrastruktur

Sweco har undertecknat ett avtal om att förvärva NRC Groups verksamhet inom rådgivning och tekniska konsulttjänster för järnvägsinfrastruktur. I och med förvärvet blir Sweco den ledande experten och leverantören inom järnvägsdesign i Finland, samtidigt som Sweco stärker sin position i Sverige.

”Vi fortsätter att följa vår tillväxtstrategi med ambitionen att bli marknadsledande på alla våra nyckelmarknader. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom ett segment med stora investeringsbehov och stark marknadstillväxt. I tillägg kompletterar våra respektive tjänsteutbud varandra starkt, och jag är glad och stolt över att välkomna alla våra nya kolleger till Sweco”, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef på Sweco.

Förvärvet ger Sweco ytterligare 320 experter inom järnvägsdesign i Sverige och Finland och stärker härmed sin position som ledande expert inom järnvägsdesign i norra Europa med över totalt 1 200 experter inom järnvägsteknik.

”Genom tillskottet av högkvalificerad kompetens stärker Sweco ytterligare sin marknadsledande position i Sverige. Ökade transporter på järnväg är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga klimatförändringar – ett område där Sweco redan idag är starkt engagerad som expert och rådgivare”, säger Ann-Louise Lökholm-Klasson,vd för Sweco Sverige.

Genom förvärvet intar Sweco Finland en marknadsledande position inom järnvägsdesign och blir en av de största aktörerna på marknaden inom infrastruktur, mobilitet och stadsplanering och kommer härmed kunna erbjuda ett komplett utbud av tekniska konsulttjänster för järnvägsdesign.

”Under företagets historia har design alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Därför har vi medvetet ansträngt oss för att hitta en ägare som har de bästa möjligheterna att utveckla vår designverksamhet. Vi tror att våra designer kommer att nå sin fulla potential som en del av Sweco och att de kommer att utöka sin kompetens ytterligare. NRC Group och Sweco samarbetar för närvarande i många olika projekt, och i med förvärvet kommer vi att få en möjlighet att utöka vårt samarbete i Norden. Hädanefter kan våra experter utveckla järnvägstransporterna i hela norra Europa tillsammans med Sweco. Det är en fantastisk möjlighet,” säger Harri Lukkarinen, vd på NRC Group Finland. 

Processen för godkännande från den finska konkurrensmyndigheten har initierats.