0 av 0 för ""

Publicerad: 2022-02-02

Sweco förvärvar Swedish Net Engineering

Sweco har tecknat avtal om att förvärva det svenska teknikkonsultföretaget Swedish Net Engineering AB. Med förvärvet stärker Sweco sin ledande position inom skydd och säkerhet.

Sveriges förändrade hotbild samt säkerhetsskyddslagstiftning som trädde i kraft 1 december i fjol bidrar till höjda krav på samhällssäkerhet för både offentliga och privata aktörer.

– I takt med ökande globalisering, digitalisering och klimatförändringar växer samhällets sårbarhet och vi ser ett ökat behov av skydd mot allt från olagliga intrång till beredskap inför extremväder. För oss på Sweco är trygghet och säkerhet en viktig del av hållbar samhällsbyggnad. Med förvärvet av Swedish Net Engineering stärker vi vår position ytterligare, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Swedish Net Engineering har 28 medarbetare och kunduppdrag i hela Sverige. Bolaget är specialiserat inom säkerhetsrådgivning, tekniskt skydd och systeminstallationer. Det är inom tekniskt skydd som kompetensen kompletterar Swecos erbjudande.

– Behovet av våra tjänster växer för varje dag. Det är inte längre bara det militära försvaret det handlar om. Även samhällsviktiga verksamheter såsom myndigheter, kommuner och delar av den privata sektorn tar säkerhetsfrågorna på största allvar. Att skydda samhällsviktiga verksamheter är viktigt och potentialen är enorm, säger Tomas Holmgren, divisionschef Buildings, Sweco Sverige.

– Att gå samman med Sweco är ett naturligt och viktigt steg för våra medarbetare och kunder. Det är positivt att våra kunder nu får del av Swecos breda erbjudande och helhetsåtagande, säger Markus Selme, styrelseordförande, Swedish Net Engineering.

I och med förvärvet utökas affärsenheten Skydd & Säkerhet, inom division Buildings, till cirka 130 konsulter.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Holmgren, divisionschef Buildings, Sweco Sverige
tomas.holmgren@sweco.se, 076-846 28 10

Markus Selme, styrelseordförande, Swedish Net Engineering
markus.selme@swedishnet.se, 070-629 85 61

Cecilia Strömmar, presschef, Sweco Sverige
cecilia.strommar@sweco.se, 010-484 50 20