0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
”id”: ”block_600aed39bf2c5”,
”name”: ”acf\/content-blocks”,
”data”: {
”background_color”: ”block–lightgray”,
”_background_color”: ”field_600038d54a83a”,
”content_blocks_0_content”: ”

SWECO FÖRVÄRVAR VATTEN- OCH MILJÖBOLAG I POLEN

Sweco har förvärvat det polska konsultbolaget Hydroprojekt Kraków med 35 anställda. Förvärvet är ett första steg i etableringen av Sweco i Polen.

Hydroprojekt Kraków har närmare 60 års erfarenhet av kvalificerade tekniska konsulttjänster för bland annat vattenkraftanläggningar och vattenresurshantering. Sweco har tidigare samarbetat med Hydroprojekt Kraków som har ett mycket gott rykte på den polska konsultmarknaden.

– Polen är kanske ett av de mest intressanta länderna i östra Europa, med stark makroekonomi och en förväntad god tillväxt inom miljö, infrastruktur och energi. Förvärvet av Hydroprojekt Kraków är strategiskt viktigt och början på en mer omfattande etablering i landet, säger Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco.

Hydroprojekt Kraków kommer att ingå i Swecos affärsområde Central and Eastern Europe.

För ytterligare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco, 08-08 695 66 07, 070-645 03 21
Fredrik Hedlund, informationschef i Sweco, 08-695 66 12, 0734-12 66 12

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 200 anställda i elva länder och omsatte 2008 drygt 5,5 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.


Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>