0 av 0 för ""

Ljungby lasarett Sweco blir generalkonsult när lasarettet Ljungby byggs ut i syfte att skapa ett effektivt och modernt sjukhus. Bild: Region Kronoberg.

Sweco generalkonsult när lasarettet Ljungby byggs ut

Sweco har fått i uppdrag av Region Kronoberg att vara generalkonsult när lasarettet Ljungby ska byggas ut. Moderniseringen innefattar både om- och tillbyggnad och Swecos ordervärde uppgår till uppskattningsvis 30 MSEK.

Lasarettet Ljungby är ett akutsjukhus och ska byggas ut i syfte att skapa ett effektivt och modernt sjukhus. Om- och tillbyggnationen innebär bland annat en förändring av flödet av akutpatienter då akutmottagningen flyttar till annan del av sjukhuset. Detta medför även förändringar för röntgen, operation och sterilcentral.

Swecos uppdrag är brett och experter inom installation, projekteringsledning, konstruktion och landskapsarkitektur är involverade. Som generalkonsult, med Swecos installationskonsulter i spetsen, ansvarar Sweco för att projektera och projekteringsleda samtliga discipliner med undantag av husarkitektur.

– Sweco har en lång och bred erfarenhet av vårdprojekt över hela landet, men också i Europa. Vi ser fram emot att tillsammans med Region Kronoberg skapa ett sjukhus som uppfyller dagens och morgondagens höga krav på modern teknik och patientsäkerhet. I detta projekt samverkar våra olika kompetenser för att kombinera teknisk expertis med djup kunskap om komplexa sjukhusprojekt, säger Tomas Holmgren, vd för Swecos installationskonsulter.

Val av material och system kommer att göras utifrån ett livscykelperspektiv med inriktning på låg energianvändning, miljöbelastning och totalkostnad.

Sweco påbörjar uppdraget i början av 2020 och första etappen förväntas vara färdigprojekterad i slutet av 2020. Det sista förfrågningsunderlaget som omfattar ombyggnation beräknas vara klart våren 2023.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Holmgren, vd Sweco installationskonsulter, 0768462810, tomas.holmgren@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 010-4845020 Hanna.haeggstrom@sweco.se