0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco genererar modellen för Blockholm – Nytt Stockholm i Minecraft

Arkitektur- och designcentrum bjuder in alla att skapa ett nytt Stockholm – Blockholm  i spelet Minecraft. Blockholm har skapats genom en direkt översättning av Stockholms officiella landdata in i spelet Minecraft. Stadens gatunät har behållits men alla hus är borttagna och ersatta av ca 100 000 byggbara tomter. Sweco har fått uppdraget att stå för tekniken att skapa en fullskalig modell av vår huvudstad i Minecraft.

Det är på uppdrag av Design- och Arkitekturcentrum vars innovativa idé om Blockholm lett till att  Sweco tagit fram modellen över Stockholm i Minecraft. Uppdraget har även inkluderat framtagning av den databas vilken innehåller alla tomter från Stockholms officiella landdata. Stockholms gatunät är inritat i den till ytan två gånger två mil stora staden som innehåller en miljard byggblock. Alla hus är borttagna och ersatta av cirka 100 000 tomter där deltagarna ska bygga sina egna byggnader och hus.

Blockholm innehåller dels ett koordinatsystem och är dels byggd i ett speciellt verktyg, FME, som möjliggör stora utvecklingsmöjligheter.

– Det som är spännande med modellen är att den innehåller koppling till ett verkligt koordinatsystem och är byggd i ett speciellt verktyg FME, som gör att man i realtid kan läsa in information i modellen. Vi skulle till exempel kunna läsa in Stockholms trafikflöden och få upp det i modellen, säger Ulf  Månson, FME Certified Proffessional på Sweco. Kopplingen till koordinatsystemet gör också att vi kan utveckla modellen geografiskt och i princip läsa in hela världen i den om vi skulle vilja.

För att vara med och bygga Blockholm behöver man ladda ner Minecraft på sin dator och skapa ett inlogg på blockholm.se. Varje deltagare blir sedan tilldelad en egen tomt att bygga på. Den första stadsdelen som blev tillgänglig var Gamla stan och därefter har stadsdel för stadsdel lagts ut vartefter tomerna har tagit slut. Staden beräknas vara klar i början på nästa år.

I februari planeras en utställning på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm där utvalda byggnader i Blockholm kommer att väljas ut av en jury för att ställas ut som fysiska modeller på utställningen. 

– Några av de byggda tomterna i Blockholm kommer att byggas upp i verkligheten i vår utställningsal i skala 1:5. Det blir en stor pixlad värld där Minecraft spelarna blir medskapare till utställningen, säger
arkitekten och projektledaren Mats Karlsson på Arkitektur- och designcentrum.

För mer information och hur du kan delta i spelet besök: http://www.blockholm.se/

FAKTARUTA:

För att skapa Minecraftvärlden har Sweco använt verktyget FME från Safe Software. Verktyget kan hantera alla typer av data inom samhällsbyggnad. Vanligtvis hanteras oftast data från CAD och kartsystem men med hjälp av FME kan man läsa in strömmar av data i realtid och på så sätt kan även spelmiljöer integreras. I Blockholm har kartdata från Stockholmsområdet omvandlats till en mycket stor mängd Minecraftblock som tilldelats olika sorter t.ex. vatten, jord eller växtlighet beroende på vad det motsvarats av i den riktiga kartan. Det finns även möjlighet att lyfta ut byggnaderna som skapas i Blockholm i verkligheten och skriva ut dem i en CAD-ritning eller i en 3D-skrivare.

För mer information, kontakta:

Mattias Olgerfelt, Regionchef Sweco Position. Tfn 019-16 81 10. E-post mattias.olgerfelt@sweco.se  

Caroline Bahrton, presskontakt. Tfn 073-417 66 13. E-post caroline.bahrton@sweco.se

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>