0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco har utformat Hedlunda förskola – världens nordligaste passivhus

En kombination av Umeå kommuns ambitioner och kunskapen inom hållbart byggande hos Swecos konsulter har banat väg för världens nordligste internationellt certifierade passivhus. I juni tas det första spadtaget till skolan som ska vara färdig för inflyttning i augusti 2014.

I mars 2011 utsåg Umeå kommun Sweco som vinnare av projekttävlingen om Hedlunda förskola. Hedlunda kommer att bli landets första förskola som är ett internationellt certifierat passivhus, samt har ett BREEAM-certifikat.

– För att vinna tävlingen hade vi bildat ett team med bästa tänkbara förutsättningar, berättar Jens Hoff, ansvarig arkitekt för projektet på Sweco. I teamet ingick arkitekt Jonas Kjellander som har fått pris för sina förskolor och Thomas Greindl som är certifierad passivhusarkitekt och expert i hållbart byggande.

Sweco har tagit ett helhetsgrepp om projekteringen som innefattat arkitekter, konstuktörer och installationskonsulter, samt markprojektörer och landskapsarkitekter. För att kunna leverera en optimal och hållbar helhetslösning har de olika disciplinerna arbetat parallellt genom hela projektet.

Vid utformningen av förskolan har stor vikt lagts vid att integrera arkitektur, hållbarhet och pedagogik. Med utgångspunkt i Reggio Emilia-pedagogiken har byggnaden utformats ur barnens perspektiv, med många inbyggda möjligheter och rum för kreativt skapande och projektarbete.

Byggnaden är också utrustad med ett avancerat styrsystem som i varje rum ser till att solinstrålning, belysning, ventilation och värme samverkar för att ge en behaglig inomhusmiljö och minimal energianvändning.

– Målet har inte bara varit att utforma ett passivhus utan även en hälsosam och funktionell förskola med god pedagogisk förankring. Helhetssynen har varit vägledande, säger Thomas Greindl, certifierad passivhusarkitekt på Sweco.

Utmärkande för ett passivhus är energieffektivitet och användning av förnybar energi, men även valet av ekologiskt och giftfritt byggmaterial har stor betydelse för att minska miljöpåverkan i byggnadens livscykel.

Den internationella standarden för passivhus medför strängare krav än den svenska och det kyliga klimatet har inneburit utmaningar, bland annat för Swecos konstruktörer som fått lägga extra fokus på isolering och lufttäthet. Huset är planerat för att ta tillvara den naturliga energin som kommer från solen men innehåller även flera tekniska lösningar som tar tillvara den spillvärme som produceras i huset från t ex kökets kyl och frysar.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Greindl, arkitekt, 090-71 52 15, thomas.greindl@sweco.se

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>