0 av 0 för ""

Sweco hjälper arkeologer med dokumenthantering

Sweco har fått i uppdrag av Riksantikvarieämbetet att vidareutveckla Intrasis, ett geografiskt informationssystem, som används av arkeologer både i Sverige och internationellt. Uppdraget är värt 8 miljoner kronor.

– Arkeologerna är i starkt behov av ett nytt och modernt GIS-system. Det nuvarande lanserades redan år 2000 och behöver moderniseras och få utökad funktionalitet, säger Karin Lund, Systemspecialist på Riksantikvarieämbetet.

Den nya versionen av Intrasis ska hantera och strukturera arkeologisk dokumentation och fältdata och användas både i fält och vid efterbearbetning. En nyhet är att arkeologerna bara kommer att behöva jobba i ett enda system. Idag använder man ett system för att lägga in arkeologisk data och ett annat för dataanalys. Systemet kommer även att få ett enklare och snabbare gränssnitt. Uppdraget startar i februari 2012 och lansering är beräknad till början på 2013.

Mer fakta
Den nya versionen av Intrasis baseras på Dotnet, C-sharp, PostGIS och ESRI ArcGIS Engine och ska ersätta den befintliga versionen av Intrasis baserat på Visual Basic.