0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco hjälper Vattenregleringsföretagen analysera miljöpåverkan

Vattenregleringsföretagen i Östersund har anlitat Sweco för att beskriva de ekologiska förutsättningarna i flera av Sveriges största älvar.

Swecos uppdrag ska resultera i ett beslutsunderlag för åtgärder som kan minska vattenkraftens miljöpåverkan. Swecos uppdrag pågår under hösten 2013 och omfattar datainsamling, intervjuer och kartanalys.

Vattenkraft har använts i Sverige i mer än 100 år och svarar idag för hälften av elproduktionen. Det har medfört stora förändringar i de utbyggda vattendragens fysiska miljö och de organismer som lever där. 

– Det vi hjälper kraftbolagen med nu är att bygga upp ett samlat kunskapsunderlag så att de själva kan gå i bräschen och sätta in förbättrande åtgärder för vattenlevande organismer, säger Erik Brydolf, uppdragsledare på Sweco. 

Vattenregleringsföretagen i Östersund ägs av Vattenfall, E.ON, Fortum, Jämtkraft, Holmen Energi, Statkraft, Skellefteå Kraft och ett antal mindre branschaktörer.

För mer information kontakta:

Erik Brydolf, uppdragsledare på Sweco, 070 301 02 36, erik.brydolf@sweco.se.
Jonas Bengtsson, vd på Vattenregleringsföretagen, 070 682 28 83, jonas.bengtsson@vattenreglering.se.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>