0 av 0 för ""

inredning ess campus Swecos inredningsarkitekter arbetar med återbruk av möbler i flera uppdrag. Bilden visar återbrukade möbler hos en av Swecos kunder i Lund. Fotograf: Felix Gerlach

Publicerad: 2022-04-21

Sweco inför cirkulära flöden för återbruk av möbler hos kommuner och regioner

Sweco har tecknat ramavtal med Adda Inköpscentral om att införa cirkulära möbelflöden i Sveriges kommuner och regioner. Syftet är att bidra till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.

Återbrukade möbler är ett starkt bidrag till den gröna samhällsomställningen och Sweco är pådrivande i arbetet för ett cirkulärt samhälle. Nu har Sweco tecknat ramavtal med Adda Inköpscentral om att införa cirkulära möbelflöden i Sveriges kommuner och regioner.

– Allt fler aktörer ser över möjligheterna att införa cirkulära flöden för olika typer av material för att spara på miljön och pengar. Med hjälp av digitala verktyg kommer vi göra cirkulära flöden för möbler till det nya normala inom offentlig sektor, säger Elise Grosse, hållbarhetschef Sweco Architects.

– Inom möbler och inredning har flera av våra kunder kommit i gång med att ställa om till cirkulär hantering. Vissa är i uppstart, andra ska precis ska påbörja arbete eller har inte startat alls. Oavsett hur långt kunden har kommit i sin omställning kommer detta avtal att stötta deras arbete framåt, säger Caroline Tottie, kategoriansvarig på Adda inköpscentral.

Swecos experter inom inredningsarkitektur, projektledning och miljö samt flera samarbetspartners medverkar i uppdraget. Swecos ramavtal med Adda inköpscentral började gälla den 20 april 2022.