0 av 0 för ""

Sweco har fått i uppdrag av Tillväxtverket att ta reda på hur små och medelstora företag använder data för att utvecklas och växa internationellt. Bild: Getty images.

Sweco kartlägger de företag som kan växa mest med smart data

Sweco har fått i uppdrag av Tillväxtverket att ta reda på hur små och medelstora företag använder data för att utvecklas och växa internationellt. Resultatet ska visa vilka branscher som kan vinna mest på att arbeta mer med data.

Flera internationella rapporter visar att Sverige ligger i framkant inom digitalisering. Vi halkar dock efter på områden som strategisk användning av data och användning av stora ostrukturerade datamängder som kräver speciell bearbetning för att bli värdefull. I Nederländerna, Belgien, Malta och Irland använder mer än vart femte företag data som en strategisk resurs. I Sverige är siffran knappt 10 procent, under EU-snittet på 12 procent.

För kartläggningen har Sweco satt samman ett team av specialister inom samhällsanalys, energi, industri och IT för samhällsutveckling.

– Data är en avgörande tillgång för alla företag, precis lika viktig som kapital eller arbete. Allt fler företag samlar också in data på olika områden, men vad gör de sen med den? Data i sig saknar värde om den inte analyseras, bearbetas och faktiskt används som beslutsunderlag, säger Tobias Fridholm, seniorkonsult på Sweco och projektledare för uppdraget för Tillväxtverket.

Frågor som Swecos specialistgrupp kommer att ställa är bland annat hur långt olika typer av små och medelstora företag jobbar med data för att höja sin konkurrenskraft, om de har rätt kompetens och vilka legala hinder, säkerhetsrisker och andra barriärer som kan påverka företagens dataanvändning.

– Vi vet redan hur mycket företagen har att vinna på att lagra, analysera och omvandla data till nytta. Med den här kartläggningen vill vi både få en översikt av företagens strategiska dataanvändning och se hur data kan vara en del lösningen på viktiga samhällsutmaningar, säger Kristofer Sjöholm, seniorkonsult och digitaliseringsexpert på Sweco.

Uppdraget från Tillväxtverket sker inom ramen för ett regeringsuppdrag som ska påskynda datadriven innovation och affärsutveckling för mindre företag. Det är också ett led i regeringens målsättning att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

För ytterligare information, kontakta:
Tobias Fridholm, seniorkonsult på Sweco och projektledare för uppdraget, tobias.fridholm@sweco.se, 072-589 31 56
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se, 010-4845020 (presstelefon)