0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco konstruerar laboratorium för Nya Karolinska Solna

Sweco anlitas för stomkonstruktionen av ett nytt laboratorium som byggs som en del av Nya Karolinska i Solna. Resultatet blir en elva våningar hög byggnad med bästa möjliga miljöprestanda.

– Vi har under flera år arbetat med utvecklingen av Nya Karolinska i Solna. Laboratorieverksamheten utgör en central och viktig funktion för sjukhuset och gör uppdraget till ett spännande arbete för Sweco, säger Sören Hed som är vd för Swecos konstruktörer.

I uppdraget kommer Sweco att ansvara för projekteringen av byggnadens stomkonstruktion. All projektering sker i 3D, vilket gör arbetet lätt att överblicka och kvalitetssäkra. Stommontaget av laboratoriebyggnaden påbörjas enligt plan i juni 2013 och det nya laboratoriet väntas kunna tas i bruk hösten 2016. Arbetet utförs på uppdrag av Skanska Stomsystem.

Nya Karolinska Solna (NKS) är projektnamnet på det nya sjukhus som håller på att byggas vid det nuvarande Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. NKS utformas för att uppnå högsta klass i Miljöbyggnad som är ett svenskt system för att klassa byggnaders totala miljöprestanda. Sweco deltar sedan tidigare i NKS som projektledare och bidrar även med kompetens inom tekniska installationer, logistik, miljö och infrastruktur.

För ytterligare information, kontakta:
Sören Hed, vd Sweco Structures, tel: 08-692 55 38, e-post: soren.hed@sweco.se
Therese Marcus, uppdragsledare på Sweco, tel: 08-692 55 46, e-post: therese.marcus@sweco.se

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>