0 av 0 för ""

​Sweco konstruerar Stockholms nästa landmärke

Nu har bygget av Norra Tornen startat. De båda skyskraporna blir ett nytt landmärke som kommer att förändra Stockholms skyline. Sweco har på uppdrag av Oscar Properties konstruerat byggnaderna som kännetecknas av en unik, futuristisk fasad av asymmetriskt placerade boxar i glas och betong, något som innebär en svår konstruktionsutmaning.

Våra storstäder fortsätter att växa på höjden och i den nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm planeras de över 100 meter höga byggnaderna Norra Tornen (Helix och Innovationen). Visionen är att skapa två levande byggnader som kan fungera som ett nav i den nya stadsdelen. De övre planen kommer att utgöras av ett spektakulärt boende samtidigt som de nedre planen blir offentliga ytor, öppna och tillgängliga för allmänheten med en blandning av butiker, restauranger och annan varierande verksamhet både kvällstid och dagtid.

– Det är såklart prestigefyllt att vara med i ett projekt som kommer att förändra Stockholms stadsbild för alltid. Alla höghus är unika på sitt sätt och är ofta mycket komplexa konstruktioner. Utöver de tekniska utmaningar som alltid uppkommer när man bygger så här höga hus så har uppgiften att matcha arkitektens gestaltning av de varierande fasaderna, med en tekniskt fungerande lösning, varit speciellt utmanande, säger Sören Hed, vd för Swecos konstruktörer.

Tornens ytterväggar byggs i en komplex process genom montage av, i fabrik förtillverkade, kompletta betongelement. Materialet på den speciella betongfasaden består av frilagd ballast som ska få fasaden att se ut som tegel på avstånd och harmonisera med de klassiska Stockholmshusens färgskala i gult, rosa, rött och brunt. Inflyttning beräknas till 2018.

Sweco är huvudkonstruktör för det första tornet, Innovationen med option på andra tornet, Helix. Uppdraget omfattar förstudier av de konstruktionstekniska konsekvenserna, framtagande av system- och bygghandlingar inklusive Prefab samt grundkonstruktion.
Arkitekt: OMA (Office for Metropolitan Architecture)
Bild: Oscar Properties

För mer information, kontakta:
Sören Hed, vd för Swecos konstruktörer, 08-692 55 38, soren.hed@sweco.se
Thomas Nord, uppdragsledare Sweco, 08-692 55 07, thomas.nord@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-696 51 90 anna.lindqvist@sweco.se