0 av 0 för ""

Sweco lanserar Urban Insight och publicerar första rapporten inom Urban Move

Sweco lanserar ett nytt initiativ, Urban Insight, under vilket Swecos experter kommer att belysa hur olika stadsstrukturer i Europa påverkar medborgarnas möjlighet att uppfylla sina behov och preferenser och hur detta i förlängningen påverkar hur städer planeras.

       På Sweco vill vi genom vår expertis aktivt bidra till planeringen och utformningen av en mer hållbar framtid. Vi älskar att utforska hur olika stadsstrukturer i Europa påverkar medborgarnas förmåga att möta sina behov och preferenser och i förlängningen hur detta påverkar sättet som stadsområden planeras. För att kunna utforma attraktiva och funktionella stadsområden krävs kunskap om vad som fungerar lokalt, en förståelse för det europeiska perspektivet och ett innovativt sinne. Allt detta handlar om att ha Urban Insight. Med insiktsrapporterna delar vi vår kunskap och demonstrerar vår sanna kompetens som vi hoppas ska engagera våra kunder, medarbetare samt medborgare som är intresserade av temat, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på Sweco.

Urban Insight bygger på en serie rapporter författade av experter på Sweco. Det är ett långsiktigt initiativ med ett nytt övergripande tema varje år. Temat för 2018 är Urban Move, med fokus på mobilitet och hållbar utveckling av transporter i Europa.

Den första rapporten, Redefining Bridges and Tunnels for the Next Generation of Our Cities, är skriven av ett expertteam i Norge. Rapporten markerar starten på ett år med fokus på Urban Move. Experter från olika delar av Sweco kommer att dela med sig av sina kunskaper och insikter kring temat med fokus på olika aspekter av stadsutveckling ur medborgarnas perspektiv.

I Redefining Bridges and Tunnels for the Next Generation of Our Cities förklarar Swecos experter varför tunnlar och broar inte längre bara ska betraktas som infrastruktur som underlättar transport. Områdena som de upptar och utrymmena som de skapar bör erbjuda ett mervärde och förbättra medborgarnas livskvalitet genom att förenkla eller försköna staden. Författarna ger också exempel på broar och tunnlar som har löst stadsutmaningar och blivit flexibla multifunktionella strukturer i olika typer av städer genom att skapa mervärden för staden och dess invånare.

Rapporten finns här.

För mer information om Urban Insight, besök: http://www.swecourbaninsight.com/

#Sweco, #UrbanInsight, #UrbanMove, #BridgesAndTunnels