0 av 0 för ""

Sweco leder renoveringen av tunnlarna Belliard och Loi i Bryssel

Ett konsortium bestående av Sweco och BG Ingénieurs Conseils har fått i uppdrag av Brussels Mobility att leda det omfattande renoveringsprojektet för tunnlarna Belliard och Loi. Ordervärdet uppgår till 56 miljoner SEK.

Tunnlarna, belägna mitt i den belgiska huvudstaden, ska moderniseras med särskild uppmärksamhet på säkerhet, design och hållbarhet. Konsortiet, under ledning av Sweco, bistår kunden med detaljprojektering, förberedelse av tekniska specifikationer, upphandlingsstöd och ledning av renoveringsarbetet. 

”Det är ett komplext tunnelprojekt, som ligger i nära anslutning till stora institutioner som tillhör såväl EU som Belgien. Eftersom båda tunnlarna är kopplade till annan underjordisk infrastruktur krävs noggrann planering av trafikflöden och att renoveringen sker i flera faser för att minimera störningar. Sweco och BG är internationellt kända för sin expertis inom tunnelkonstruktion, vilket även kommer till nytta i det här projektet”, säger Erwin Malcorps, affärsområdeschef för Sweco Belgien. 

Brussels Mobility tillämpar ett flerårigt investeringsprogram, där renoveringen av tunnlarna Belliard och Loi ingår. Belliard-tunneln trafikeras dagligen av cirka 37 000 fordon och Loi-tunneln av uppskattningsvis 25 000 fordon.