0 av 0 för ""

Sweco moderniserar forskningsanläggning på Antarktis

Sweco har fått i uppdrag av BAM Nuttall att leverera design- och byggnadstjänster i samband med moderniseringen av British Antarctic Survey’s forskningsanläggning på Antarktis.

Arbetet med att modernisera anläggningen kräver bred kompetens inom en rad olika områden, så som byggteknik, anläggningsarbeten samt väg- och vattenbyggnad. Vi är väldigt glada över att Sweco valts ut som partner i detta projekt. Det är ytterligare ett bevis på vår ledande ställning på den europeiska marknaden för konsulttjänster inom teknik och arkitektur”, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco.

Ett Sweco-team i Storbritannien kommer att projektleda arbetet och samarbeta multidisciplinärt med andra divisioner inom bolaget för att leverera de olika delarna i designarbetet.

”Vi är väldigt glada över att tillhandahålla våra tjänster till BAM Nuttall i moderniseringen av British Antarctic Survey’s forskningsanläggning. Vi ser särskilt fram emot att tillämpa vår kallklimatsdesign och byggnadsexpertis för polarförhållanden i ett så högprofilerat projekt”, säger Max Joy, chef för Sweco i Storbritannien.

Brittiska Natural Environment Research Council är beställare och den totala investeringen uppgår till cirka 115 miljoner euro, varav en mindre del avser Swecos tjänster. Arbetet kommer att genomföras över en tioårsperiod och ska säkerställa att brittiska forskare kan fortsätta bedriva viktig polar- och klimatforskning. Innan projektet inleds i oktober 2017 kommer ett team från Sweco att delta i en rekognoseringsresa till området.