0 av 0 för ""

Sweco moderniserar Gävle sjukhus

Sweco anlitas i ett omfattande uppdrag av Region Gävleborg för att utarbeta program- och systemhandlingar när Gävle sjukhus ska byggas om. Helhetsresultatet ska bli ett sjukhus som tillgodoser dagens höga krav på välkomnande miljöer, modern teknik och patientsäkerhet. 

– Här ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för framtidens sjukvård. Sweco har ett viktigt uppdrag i sjukhusomvandlingen, där deras kunskapsbank och långa erfarenhet av att utforma moderna sjukhus kommer att ha stor betydelse, säger Helena Ribacke, fastighetsdirektör på Region Gävleborg.

Swecos uppdrag är brett och experter inom alltifrån arkitektur till konstruktion och installationsteknik deltar i arbetet. En byggnad ska höjas med fem våningar för att skapa plats för mottagningar. En annan byggnad byggs om för att skapa vårdavdelningar med enkelrum av hög standard. Centralt i arbetet är att säkerställa att den dagliga vårdverksamheten kan fortsätta så ostört som möjligt.

– Vi kombinerar teknisk expertis med djup kunskap om hur den komplexa verksamheten på ett sjukhus ser ut. Alltifrån mottagningsrum till rörpost utformas med patienten i fokus. Med flexibla lokaler och bra flöden i sjukhuset skapar vi de bästa förutsättningarna för en god vård, säger Åsa Bergman, vd för Sweco Sverige.

Sweco har lång erfarenhet av vårdprojekt runt om i Europa och har tidigare anlitats i bland annat Nya Karolinska i Solna, Sahlgrenska i Göteborg, Kajana centralsjukhus i Finland och Berlins universitetssjukhus Charité i Tyskland.

Swecos arbete påbörjas omgående. Det ombyggda sjukhuset ska vara färdigt att tas i drift 2021.