0 av 0 för ""

Sweco moderniserar norska järnvägssträckor

Sweco anlitas av norska Jernbaneverket för att elektrifiera järnvägssträckorna Trønderbanan och Meråkerbanan. Uppdraget är värt cirka 26 miljoner SEK. 

– Det här projektet innebär en viktig uppgradering för mellersta Norge. Det här är första gången norska järnvägssträckor elektrifieras sedan 1970-talet. Det förbättrar regionens kollektivtrafik både när det gäller kapacitet, effektivitet och miljö, säger Grete Aspelund, vd för Sweco Norge.

Trønderbanan och Meråkerbanan hör till de hårdast trafikerade järnvägssträckorna i mellersta Norge och de utgör en viktig pulsåder för transport av både passagerare och gods. Elektrifieringen av sträckorna kommer att minska koldioxidutsläppen med 12 300 ton per år.

Banorna sträcker sig över ungefär 200 kilometer och den förväntade totalkostnaden för projektet uppgår till 3 miljarder NOK. Inom uppdraget kommer Sweco att ansvara för detaljplanering och förberedelse av upphandlingsdokument för konstruktionen av autotransformatorer och kontaktledningar. Sweco kommer att delta med en bred uppsättning experter inom alltifrån järnvägsteknik till konstruktion och miljölagstiftning.

– Med växande städer kommer ökade behov av effektiva transportsystem, där en modern järnväg fyller en viktig roll. Sweco är nu engagerade som experter på ett flertal platser runt om i Norden när framtidens järnväg ska utformas, säger Grete Aspelund.

Swecos uppdrag börjar omgående och pågår till våren 2017. De moderniserade banorna väntas stå helt färdiga 2023.